פרשת הולילנד: נחשף ההסכם עם עד המדינה

המדינה חשפה היום (רביעי) חלק מההסכם שנחתם עם עד המדינה בפרשת הולילינד, ש.ד, הכולל ויתור על חובות מיסים והבטחת "רמת חיים סבירה".

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ג בטבת תשע"ב

הולילנד
הולילנד
פלאש 90

מחיקה של חובות מיסים ומענק כספי שנועד להבטיח "רמת חיים סבירה" הם חלק מהתמורות אותם יקבל מהמדינה ש.ד, עד המדינה בפרשת הולילנד, תמורת נכונותו להעיד נגד המעורבים האחרים.

בפרקליטות ציינו, כי במהלך המחצית השניה של שנת 2009,  פנה עד המדינה, המכונה ש.ד,  אל רשויות האכיפה באמצעות עורכי דינו,  והציע לחשוף בפני הרשויות את כל הידוע לו בנוגע להקמת פרוייקט הולילנד ובדבר אירועים פליליים שנוגעים לחוות הזרע. זאת, במטרה לנהל הליכים אזרחיים מטעמו נגד מעורבים אחרים בפרשה.במסגרת זו, נוהל מו"מ ממושך עם באי-כוחו של העד במשך מספר שבועות,  בראשות פרקליט המדינה, המשנה לפרקליט המדינה (עניינים פליליים), ראש אח"מ במשטרת ישראל וסמנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המסים.

עד המדינה חשף פרטים על הפרשות, ולאחר שאלו נבדקו, נערך עמו הסכם עד המדינה, במתכונת דו-שלבית: תחילה חתם עד המדינה על ההסכם, ורק לאחר שנבדקו במשך מספר שבועות הדברים שמסר ונמצאו להם תימוכין חיצוניים ואימותים למיניהם, חתמה גם המדינה מצידה על ההסכם. במסגרת ההסכם התחייב עד המדינה למסור את כל הידוע לו בפרשות הנידונות, לשתף פעולה עם חוקרי המשטרה ורשויות התביעה, ולמסור את כל המסמכים שנמצאים ברשותו.

במהלך החקירה מסר העד למעלה מ-70 הודעות במשטרה, מסר מסמכים רבים מזמן אמת או שהפנה אליהם ושיתף פעולה עם חוקריו במגמה לחשוף את פרטי הפרשות.  במהלך החקירה הוסיף וחשף העד פרשיה נוספת הקשורה לאירועים פליליים שנוגעים לתעשיות מלח.

בפרקליטות קובעים, כי הסכם עד המדינה וחקירותיו הביאו לחשיפת פרשות חסרות תקדים בחומרתן הלכאורית, בעלות השלכות רחבות והיבטים ציבוריים כבדי-משקל, שמעורבים בהן שורה של יזמי נדל"ן ונבחרי ועובדי ציבור אשר כנגד רבים מהם הוגש בימים אלה כתב אישום בפרשת הולילנד.שיקולים אלה הובילו את כל הגורמים העוסקים בדבר להכריע בשעתו לטובת ההתקשרות בהסכם עם העד, באמצעות באי-כוחו.

על פי האמור בהסכם עד המדינה, שכאמור פרטיו הועמדו כעת לרשות סנגוריהם של הנאשמים בתיק - כנגד כל התחייבויותיו יקבל עד המדינה חסינות מפני העמדה לדין בקשר לחלקו בביצוע העבירות נשוא הפרשות הנדונות. כמו כן, לאחר שהתברר כי אין לעד רכוש או מקורות כספיים  -  ובהתאם לכך גם אין אפשרות לגבות ממנו או מתאגידים שבשליטתו חובות מס - הוסכם כי לא יינקטו פעולות אכיפה בגין חבות במס, אלא אם יימצאו ברשותו מאוחר יותר מקורות לכך, והעד התחייב לשלמם ככל שיהיה בידו מקור הון או רכוש.

בהמשך, בחודש יולי 2011, ולאחר שהתברר כי כנגד עד המדינה נפתחו הליכים אזרחיים, בין היתר ע"י חשודים בתיק או מקורביהם, שאפשרי וכוונו לפגיעה בו ובחוסנו למלא התחייבותו כעד מדינה בפרשות דלעיל,  ומאחר והוא זקוק היה לייצוג וליווי משפטי, החליטה המדינה לתת לעד מימון ביניים לכיסוי חלק משכ"ט שחב העד לעורכי דינו בסכום של כ- 8,000 ₪ לחודש, החל מחודש אוגוסט  2010 עד יוני 2011. על פי ההסכם מיולי 2011, אחת לשלושה חודשים נעשית הערכה מחודשת של נחיצות השירות. ובהתאם לה משולמים הכספים. ההתקשרות אינה חלה על תביעות שעד המדינה יוזם. על פי ההסכם העד יחזיר כאמור את הכספים ממקורות עתידיים שאפשר ויגיעו לידיו.

כמו כן כולל הסכם עד המדינה נספח שכותרתו "פרטי תוכנית ההגנה לעד מדינה", החסוי על פי דין. הנספח כולל פרטי הגנה של העד וכן הסדרים כלכליים להבטחת רמת חיים סבירה של העד.