יתד נאמן יוצא נגד "החרדים החדשים"

בכתבה שפורסמה בעיתון הוזהרו הקוראים כי הנוער יעזוב את המסגרת "ויגיע עד לדרגות של ה'מזרחי' לשעבר, או חלילה גם לעבר החילוניות."

אפרים מורנו , כ"ז בטבת תשע"ב

חמץ?
חמץ?
פלאש 90

בעיתון החרדי "יתד נאמן" פורסמה לפני מספר ימים כתבה המזהירה את "החרדים החדשים" מההנהגות החדשות של יציאה לעבודה ועזיבת לימוד התורה:

שורות אלו לא נכתבו לשם קנטור או תוכחה, אלא מתוך ראיית הנולד הבנויה על ידיעת העבר. הדור הראשון ליהודי אמריקה היו כידוע שומרי תורה ומצוות, הקפידו על קלה כבחמורה ומסרו נפשם למען שמירת השבת, ובכל זאת בניהם יצאו מחללי שבת והגיעו עד כדי הפקרות מוחלטת. כיצד קרה הדבר?

הסביר מרן הגר"מ פינשטיין זצוק"ל: כי אותם ילדים שמעו כל העת בבית עד כמה קשה לשמור שבת, איזה קושי עצום לקיים מצוות ולאיזו מסירות נפש נדרשים להגיע כדי להישאר יהודי. הדור השני הבין כי השבת היא 'נטל כבד' ח"ו, קיום המצוות הוא דבר בלתי אפשרי כמעט, ומכאן באו לידי זלזול עד פריקת עול מוחלטת.

והנה, גם אתם מתחילים בדברים קטנים אשר הדחף אליהם הוא עד כמה אי אפשר להיות חרדי הצועד לאורם של גדולי הדור ולאלו קשיים צעידה זו גורמת בחיים, הן מבחינה גשמית והן בשמחת החיים וכו'. ובשל כך אתם מבקשים מעט לשנות בצורת וצבע הבגדים, בתלבושות הנשים. ואף האנשים הולכים ללמוד גם דברים אחרים מלבד ת"ת, עוסקים בקריאת עיתונות יותר 'מתונה ומתקדמת', מחפשים להתפלל עם אנשים פחות 'קיצוניים' וכדו'.

אין בכוונתי להתווכח עימכם, מאחר והינכם נמצאים עתה בתחושה שגויה של 'מאבק למען הצדק', 'אנחנו נראה להם' וכו', ובוודאי שגם כל מילות הגנאי והביקורת שלכם מופנות כעת לחרדים 'הקיצונים, הבריונים והשחורים'.

דעו לכם כי אין כל ספק בעניין, כפי שהוכיחה תמיד ההיסטוריה של הקורות עמנו. בניכם אשר יקומו אחריכם וישמעו את כל הביקורת ומלות הגנאי, לא ילכו בעקבותיכם, כי אי אפשר לחנך לבינוניות (כידוע ממכתבו המפורסם של מרן החזו"א זיע"א) והדור הצעיר יסיק את אחת משתי המסקנות: במקרה הטוב יעדיף את דרך התורה והציות לגדולי הדור, או חלילה יבוא למרוד לאט-לאט גם בדברים החשובים בעיניכם עכשיו, ויגיע עד לדרגות של ה'מזרחי' לשעבר, או חלילה גם לעבר החילוניות.

דבר אחד ברור, כמוכם הוא לא יהיה. ואם כן אתם מפסידים גם את המטרות שלשמן אתם נאבקים. הדברים הללו נכתבים מתוך כאב, אך הם אמת לאמיתה ללא שום צל של ספק, ואילו באתי להביא את המקורות לדברים אלו יכלה הזמן והם לא יכלו.

ראו נא, הזהרנוכם מבעוד מועד, וכאשר בניכם ונכדיכם לא ימצאו את עצמם מתאימים גם למסגרת הבינונית ויחפשו את דרכם בשוליים בעזרת כל פלאי הדור החדש, התקשורת המקוונת והכתובה, וממילא כמובן שגם אם נרצה לא נוכל לקבלם אצלנו ובמקומות חינוכנו, וזוהי אשמתכם בלבד, לאור קוצר ראיית הנולד.

אני יודע שגם אצל החרדים הישנים והשחורים יש לצערנו שוליים, אולם הם מוחזקים כשוליים ויודעים את חסרונם ויש עדיין תקווה שישובו לבאר מים חיים. אבל אצלכם זה יהיה המרכז של 'החברה החרדית החדשה', ולהיפך: השוליים יהיו אלו שישובו אל מקור התורה והטהרה של חינוך לתורה ויר"ש בלבד וימרדו בכם כאשר מרדתם אתם ברבותיכם.

נער הייתי וגם הגעתי לשיבה, ודברים אלו הם ברורים כשמש לכל בר דעת. בקשה קטנה לי אליכם, פנו אתם בשקט ובצנעה אל זקני הת"ח שבדורנו, יהיה מי שיהיה, ותשאלו אותם האם הדברים נכונים או מוגזמים.

השומע ישמע והחדל יחדל, ואנחנו את נפשנו הצלנו.