פרסום משקאות אלכוהוליים יוגבל ויהפוך לעבירה

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים. על הבקבוקים תתווסף אזהרה.

חזקי ברוך , כ"ח בטבת תשע"ב

חריגה. בירה
חריגה. בירה
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של משקאות אלכוהוליים של ח"כ דני דנון (הליכוד) וקבוצת ח"כים.

לדברי דנון, "האלכוהול הוא אחד מהרעות החולות של הנוער בישראל, החוק יתרום למיגור תופעת השתייה בקרב קטינים- מניעת שתיית אלכוהול על ידי קטינים הינה משימה לאומית".

דנון מאמין, כי מניעת פרסום אלכוהול במדיות התקשורת השונות, יהווה שובר שוויון במאבק בתופעת האלכוהול בקרב בני נוער, אשר היום, יותר מתמיד מושפעים מאמצעי התקשורת: "זה הכלי היעיל ביותר למיגור התופעה" אמר.

כיום בישראל, תופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער נפוצה מאד, לפי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, כ-60% מבני הנוער בישראל שותים אלכוהול. בנוסף, ישראל נמצאת במקום השני באירופה באחוזי שתיית האלכוהול בקרב ילדים בני 11, 19% מילדי מדינת ישראל בני 11 שותים אלכוהול. "כאשר אחד מכל חמישה ילדים בכיתה ה' שותים אלכוהול, מדובר במגיפה שדורשת טיפול שורש מיידי", אמר דנון.

במסגרת החוק, יאסרו כל הפרסומות של משקאות אלכוהוליים  בשלטי החוצות ואוטובוסים באופן גורף. בנוסף, הפרסומות בשאר המדיות יוגבלו בצורה משמעותית כך שיפנו לקהל המבוגר בלבד: "הפרסומות היחידות שיאושרו, יכללו את שם המותג, צורתו החיצונית ומקום הקנייה" לדברי דנון, העברת המידע האינפורמטיבי בלבד וללא שיבוח האלכוהול יפנה לקהל מבוגר יותר ולא לבני הנוער. בנוסף, יאסרו פרסומות באמצעות דמויות לחיקוי, אייקוני ספורט ודוגמניות: "מניעת הפרסומות תתרום לחוסנה של מדינת ישראל, תופעת האלכוהול מלווה בסכנות רבות לחברה הישראלית ויוצרת הרגלי שתייה מסוכנים כבר מגיל צעיר" אמר דנון.

לדבריו, תאונות דרכים, אלימות בני נוער ואפילו עבריינות צעירה, הן תופעות שייפחתו באמצעות מיגור צריכת אלכוהול בקרב בני נוער.

החוק, אשר עבר היום בקריאה שלישית, ייכנס לתוקף תוך מספר שבועות: "תוך שבועות ספורים, כל פרסומות האלכוהול יורדו מהמסכים. אני בטוח שתוך מספר חודשים כבר נתחיל לראות ירידה משמעותית בתופעות שליליות בקרב בני נוער" אמר דנון והוסיף: "כתבות בעיתון על ילדים בני 12 שהגיעו לביה"ח בגלל אלכוהול יהיו נחלת העבר".

הצעת החוק, שאושרה סופית, קובעת איסור מוחלט על הצגת פרסומות למשקה משכר בשלטי חוצות כהגדרתם בחוק העונשין, וכן איסור על פרסומות למשקאות משכרים בעיתונים ודברי דפוס המיועדים לקטינים. בנוסף, בשידורי הרדיו והטלוויזיה המיועדים לקטינים לא ישודרו פרסומות למשקה משכר כלל, והרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין יקבעו כללים לעניין זה.

עוד נקבע, כי מספר מודעות הפרסומת לשם מסחרי של משקה משכר אחד שניתן יהיה לפרסם במהדורה אחת של עיתון או של דבר דפוס אחר לא יעלה על שלוש, אלא אם כן מדובר בפרסומת לסל מוצרים שגודל הפרסומת למשקה המשכר שבה אינו עולה על 5% משטח המודעה כולה.

בנוסף, נקבעה רשימה סגורה של פרטים שניתן לכלול בפרסומות למשקאות משכרים, שעיקרם פירוט אינפורמטיבי המתייחס למוצר, דוגמת שם המוצר והיצרן וסימנם המסחרי, אחוז האלכוהול במוצר, מקום מכירתו, מחירו ועוד. ההצעה כוללת התייחסות מיוחדת לעניין פרסום בכתבי עת מקצועיים שעניינם משקאות משכרים.

ביחס לכלל הפרסומות למשקאות משכרים, נקבע כי הן יכללו אזהרה בנוסח שיקבע שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה. אופן הכללת האזהרה בשידורי הרדיו והטלוויזיה ייקבע בידי שר הבריאות באישור הוועדה ובהתייעצות עם מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו והמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין, לפי העניין.

הוראות נוספות שהתקבלו בחוק נוגעות להגבלות על דרכי שיווקם של משקאות אלכוהוליים: נקבע כי יחול איסור על הענקת משקאות משכרים כפרס בתוכנית המשודרת בטלוויזיה או ברדיו וכן לא יוזכר שמו של יצרן של משקאות משכרים כמי שמעניק פרס בתוכנית כזו. עוד נקבע, כי על שיווקם של משקאות משכרים שנפח האלכוהול בהם עולה על 15.5% יחולו שתי מגבלות נוספות. האחת - איסור על שיווק משקה משכר כאמור שנלווים אליו פרס או זכות להשתתפות בהגרלה או בתחרות, והשנייה - איסור על שיווק משקה משכר לצרכן ללא תמורה. עם זאת, הוראה זו לא תחול כאשר המשקה ניתן לשם צריכה במקום שבו הוא שווק, זאת כדי לאפשר מבצעי טעימות במסגרת פסטיבלים או במסעדות ובפאבים, וכן לאפשר במקומות אלה מבצעים כמו שתייה על חשבון הבית. הקלות אלו אינן גורעות מהוראות חוק העונשין האוסרות על מכירה של משקה משכר לקטינים או על שידולם לשתות משקה משכר.

שאמה- הכהן הוסיף, כי "הוועדה החליטה שהגדרת שיווק בחוק תתייחס למכירה, הספקה או ייבוא של משקה משכר שנעשו למטרות מסחר בלבד, כך שהאיסורים המוצעים לא יחולו על חלוקת יינות במסגרת סלי מזון המחולקים לנזקקים. כן קבעה הוועדה, כי האיסורים האמורים יחולו על שיווק לצרכן כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, כך שפעולות שיווק עסקיות כמו משלוח דוגמאות ללא תמורה לקמעונאים לא יוגבלו.

הוראה נוספת שנקבעה, היא חובת הדבקת אזהרה על בקבוקי משקה משכר. נוסח האזהרה ייקבע על ידי שר הבריאות באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, והשר יהיה רשאי לקבוע נוסחים שונים של האזהרה למשקאות משכרים מסוגים שונים".

הפרת הוראות החוק תהווה עבירה פלילית שבצידה קנס.

תחילתו של החוק תהיה שלושה חודשים מיום תחילתן של התקנות שבהן יקבע שר הבריאות את נוסח האזהרה, ואולם, מתוך התחשבות במאפייני שוק המשקאות המשכרים ובהתחשב בצורך למכור את המלאי המצוי בחנויות, קבעה הוועדה כי החובה להדביק אזהרה על גבי בקבוקים של משקאות אלכוהוליים שנפח האלכוהול בהם עולה על 15.5% תהיה שנה מיום תחילתן של התקנות, ואילו לגבי משקאות שאחוז האלכוהול בהם נמוך מהאחוז האמור תחל החובה להדביק אזהרה שנתיים מיום תחילתן של התקנות.

24 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השנייה, שעברה ללא מתנגדים. 23 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה השלישית, שעברה ללא מתנגדים.