3 מיליון ש"ח נוספים לרשויות שקלטו עקורים

הממשלה החליטה להעביר תוספת של 3 מיליון ₪ לרשויות המקומיות שקלטו את עקורי חבל עזה וצפון השומרון.

שמעון כהן , א' בשבט תשע"ב

תוספת לקליטה
תוספת לקליטה
פלאש 90

הממשלה החליטה להעביר סיוע בסכום כולל של עד 3 מליון ₪, לרשויות המקומיות שקלטו את עקורי גוש קטיף וצפון השומרון, בגין הצרכים וההוצאות המיוחדים בתחום המוניציפאליים.

ההחלטה התקבלה בהמשך להחלטת ממשלה מיום 3.2.11 בנושא. הכספים יועברו לאתרי הדיור הזמני שבתחומי הרשות ולקליטת המפונים, וכן עבור ההוצאות המוניציפאליות הכרוכות בהקמת יישובי הקבע למפונים בתחומי הרשות, בגין התקופה שעד לסוף שנת 2012.

יו"ר מינהלת תנופה, הרב ד"ר אופיר כהן, אמר לאחר החלטת הממשלה כי "סיוע כלכלי לרשויות המקומיות שקלטו את תושבי גוש קטיף לשעבר וצפון השומרון הנו החלטה בעלת משמעות עליונה על מנת לקדם את התיישבותם מחדש של כל המשפחות בבתי הקבע שלהן במהרה".

הסכומים שיועברו לכל רשות קולטת, נקבעו בהתאם לנוסחת הקצאה המבוססת בעיקרה על ההוצאות הצפויות הכרוכות בקליטה ובמתן השירותים המוניציפאליים, לאתרי הדיור הזמני שבתחומי הרשות, על מספר משפחות המפונים הזכאיות המתגוררות באתר הזמני, בהתאם לנתוני מינהלת תנופה (נכון ליום 1.12.2011), על מספר יישובי הקבע למפונים המוקמים בתחומי הרשות, ועל צרכים הנובעים מקליטת מוסדות ציבור מפונים בתחומי הרשות.

חלוקת ההקצאות שנקבעו הינם: מ.א חוף אשקלון תקבל הקצאה על סך 1,700,000 ₪, מ.א נחל שורק תקבל 500,00 ש"ח, מ.א שפיר תקבל 300,000 ₪, מ.א לכיש תקבל 200,000 ש"ח, מ.א אשכול 120,000 ₪, מ.א בני שמעון 70,000 ₪, מ.א מרחבים 60,000 ש"ח, מ.א חוף הכרמל 50,000 ₪ וכאמור בסה"כ מדובר בהקצאת כ-3,000,000 ₪. כספי הסיוע יוקצו למשרד הפנים מתוך תקציב מינהלת תנופה ויועברו לרשויות הקולטות.

ב'תנופה' מציינים כי "בחידוש לשנה זו, קבעה הממשלה בסוגיית פעילות ועדות התכנון בהתייחס להקמת יישוב הקבע למפונים בשנת 2012. נקבע כי העברת סיוע לוועדות התכנון והבניה המטפלות בהיקפים ניכרים במתן היתרי בנייה ופיקוח על הבניה הנעשית על ידי מפוני גוש קטיף וצפון השומרון ועל בניית מבני ציבור עבור מפוני גוש קטיף וצפון השומרון, הסיוע הכספי יעמוד על סכום כולל של כ-400,000 ₪ עבור פעילותן במתן היתרי בניה ופיקוח בשטח המצוי באחריותן. כך נקבע שועדת שקמים תקבל הקצאה של 200,000 ₪, ועדת שמעונים וועדת שורקות תקבל כל אחת מהן סכום של כ-100,000 ₪. מתוך סך סכומי הסיוע יוקצה סך של 250,000 ₪, למשרד הפנים מתוך תקציב מינהלת "תנופה" וסך של 150,000 ₪ יוקצה מתקציב משרד הפנים בתקנה ייעודית”.