לראשונה: הסכם קיבוצי ברשות לבטיחות בדרכים

ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, לראשונה מאז הקמתה. ההסכם יעניק לעובדים ביטחון תעסוקתי.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' בשבט תשע"ב

מוביל. ניסנקורן
מוביל. ניסנקורן
יח"צ
לראשונה: ההסתדרות חתמה על הסכם קיבוצי ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים. ההסכם נוגע לכ- 65 עובדים המועסקים ברשות. העובדים התאגדו בהסתדרות לפני כשנתיים. תוקף ההסכם הוא עד 1.1.15.

במסגרת ההסכם יעברו העובדים מחוזה אישי להסכם קיבוצי דבר המקנה להם ביטחון תעסוקתי. כמו כן, תינתן הצמדה להסכמי השכר במגזר הציבורי וכבר בחודש הקרוב יקבלו העובדים את תוספת שכר של 4% עבור הסכם השכר של 2011 ו- 2012.

עוד הושג בהסכם כי תנאי העסקה של העובדים לרבות אש"ל, נסיעה וקצבת הבראה יהיו כמו לעובדי המדינה. כמו כן, כל עובד יהיה חבר בשתי עמותות מקצועות במסגרת עמותות של עובדי המדינה. בנוסף נקבעה טבלת שכר ומסלולי קידום הן ברמת התפקיד והן ברמת השכר. כמו כן תינתן הפרשה לקרן ההשתלמות ולחיסכון הפנסיוני מהיום הראשון לעבודה. בהסכם אף נקבעו נהלי פיטורים או ניוד עובדים בהם המעסיק יצטרך להוכיח אי התאמה של עובד.

יו"ר האיגוד המקצועי בהסתדרות, אבי ניסנקורן אמר בעקבות החתימה, כי "מדובר בהסכם נוסף של התארגנות ראשונית במהלכו עוברים העובדים מהסכם אישי להסכם קיבוצי. ההסכם שנחתם הינו הסכם ראוי למען עובדי הרשות המעגן את תנאי העסקתם וביטחונם התעסוקתי במסגרת הסכם קיבוצי. אני מברך את ועד העובדים על פועלו המסור למען ההסכם".

יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, אריאל יעקובי, אומר כי "מדובר ביום חג לעובדי הרשות שבו עובדי הרשות עוברים מחוזים אישיים להסכם קיבוצי ומקבלים תנאי שכר וביטחון תעסוקתי במסגרת ההסכם הקיבוצי".

יו"ר ההסתדרות במרחב ר"ג-בני ברק, אבי גלילי, ציין כי "לאחר שנתיים של מו"מ אינטנסיבי הגענו להסכם ראוי למען עובדי הרשות. מדובר בהסכם בו העובדים יועברו מחוזה אישי להסכם קיבוצי עם כל ההגנות והזכויות הסוציאליות המתבקשות בהסכם זה".

יו"ר ועד העובדים, משה אלמליח אומר היום: "לאחר שנתיים של מו"מ אינטנסיבי עם ההנהלה, הגענו להסכם ראוי המחזק את מעמד העובדים ודואג לביטחונם התעסוקתי. אני רוצה להודות להסתדרות, להנהלה ולוועד אשר הוכיחו כי הליכה עקב בצד אגודל מובילה להסכם הטוב ביותר לעובדים. ההסכם תורם ליציבות הארגון שכן עובד טוב הוא עובד שטוב לו".

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים הוקמה בשנת 2005 מתוקף חוק. הרשות כפופה למשרד התחבורה ומקדמת פעילויות הסברה ואכיפה להגברת הבטיחות הדרכים ומעלה את מודעות הציבור בנושא. כמו כן, מייעצת לגופים העוסקים בחילוץ והצלה. ברשות מועסקים כ- 65 עובדים העובדים הן כעובדי שטח בביה"ס ובמועצות מקומיות והם כעובדי מנהלה. מאז הקמתה של הרשות העובדים הועסקו בחוזים אישיים.