רישיון לזכאי שבות יוארך לתקופה של עד 5 שנים

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה, כי שר הפנים יוכל להאריך את רישיון השהות לזכאי שבות לחמש שנים במקום שנתיים.

חזקי ברוך , כ' בשבט תשע"ב

נגד אפלייה. אברהם מיכאלי
נגד אפלייה. אברהם מיכאלי
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה הערב (שני) בקריאה ראשונה את הצעת חוק הכניסה לישראל, של ח"כ אברהם מיכאלי (ש"ס). 

הצעת החוק באה להסמיך את שר הפנים להאריך את רישיון לזכאי שבות (מי שזכאי לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות), ובלבד שסך כל תקופות ההארכה לא יעלה על חמש שנים (במקום שנתיים), וכן להסמיכו להאריך רישיון לישיבת ארעי לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל הארכה לא תעלה על חמש שנים (במקום שנתיים).

בדברי ההסבר להצעה, נכתב כי "חלק מהזכאים לעלות לארץ מכוח השבות, שוהים בישראל על פי רישיונות ישיבה מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, במסגרת לימודים, עבודה וכדומה. כיוון שאנשים אלה זכאים ממילא לעלות לישראל ולקבל אזרחות ישראלית, מוצע להאריך את משך הרישיון שניתן להם מכוח החוק, וכך, בין היתר, לעודדם לבחון את האפשרות לעלות לישראל".  

10 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת הפנים והגנת הסביבה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.