הרב שיק מיבנאל: עם ישראל בסכנה גדולה מאוד

הרב אליעזר שלמה שיק, ממנהיגי חסידי ברסלב, התייחס בדרשתו השבועית לאיומיו של נשיא אירן. צדקה, ולו הקטנה ביותר, תציל ממות.

אפרים מורנו , כ"ז בשבט תשע"ב

הצדיק מיבנאל
הצדיק מיבנאל
צילום: ברסלב סיטי

הרב אליעזר שלמה שיק, ממנהיגי חסידי ברסלב, התייחס בדרשתו השבועית לאיומיו של נשיא אירן להחריב את ארץ ישראל ולסכנה מפני מלחמת עולם שלישית.

בפתח דרשתו הזהיר  כי אנו בפתחה של מלחמת עולם שלישית, "עם ישראל בכל העולם כולו עכשיו במצב של סכנה גדולה מאוד, העולם עומדים עכשיו לפני מלחמת עולם השלישית. אוי ואבוי אם זה יהיה מלחמת גוג ומגוג, רחמנא לישזבן לא יישאר כלום, אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אב הרחמן. הרשע המרושע מפרס אחמדינג'אד, זה כמו המן, שאומר, עפרה לפומיה, ישאיר זכר לעם ישראל. הוא לא יודע שעם ישראל נותנים כל יום שקלים לצדקה, אלו השקלים יצילו את כלל ישראל. ותראו ניסים שיקרה".

"מה יכולים כבר לקנות עם האגורות האלו? אין אגורות בארץ, מתחילים עם עשר אגרות, מה יכולים לקנות עם עשר אגורות כלום אפילו סוכריה לא יכולים לקנות. אבל למעלה בשמיים הפרוטות האלו מאוד חשובות. אלו השקלים שתתנו כל יום לצדקה, אלו השקלים יפילו את אחמדינג'אד שם רשעים ירקב. הוא ימחק מן העולם. הטילים שרוצה לזרוק על ארץ ישראל יפלו על העמלקים, על אדום ועל היוונים".
 
לסיום פנה  לחסידיו והפציר בהם להרבות בצדקה, "לכן אני מאוד מבקש שכל אחד יקח קופה של צדקה ובכל יום יכניס כמה שקלים וזה יביא לכם ברכה והצלחה, ככה אנחנו ננצל מהרשע הזה אחמדינג'אד ימח שמו וזכרו, הוא לא יכול לעשות לעם ישראל שום דבר. מפחידים, אתם לא יודעים מה הולך להיות, מלחמת עולם גדולה, מלחמת עולם שלישית, יזרקו טילים, אלו הפרוטות ששמים בצדקה יצילו את עם ישראל ונזכה לראות במו עינינו בגילוי שכינה ובביאת משיח אמן ואמן".