התינוק אושפז? תוארך חופשת הלידה

כך אישרה היום מליאת הכנסת. על פי החוק תוארך חופשת הלידה של אם לתינוק מאושפז, והיא תקבל עליה תשלום מלא.

חזקי ברוך , כ"ז בשבט תשע"ב

תינוקייה
תינוקייה
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (שני) בקריאה השנייה והשלישית את הצעת חוק עבודת נשים של הח"כית אורלי לוי אבקסיס (ישראל ביתנו) וקבוצת ח"כים. ההצעה נדונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

סעיף 6 לחוק עבודת נשים קובע את זכותה של עובדת שילדה לחופשת לידה. הסעיף קובע כי אם שתינוקה אושפז בבית החולים במהלך חופשת הלידה לתקופה העולה על שבועיים, רשאית להאריך את חופשת הלידה.

לפי המצב כיום, הארכת חופשת הלידה היא לתקופה של 8 שבועות לכל היותר, שבעדם היא מקבלת תשלום אם היא זכאית לדמי לידה, וכמו כן, הזכאות היא חלקית בלבד.

הצעת החוק, שאושרה סופית באה לקבוע, כי ליולדת תהיה זכאות מלאה להארכת חופשת הלידה בתשלום, לפי משך תקופת האשפוז. כלומר, אם שתינוקה אושפז ל-6 שבועות תהיה זכאית להארכה של 6 שבועות שבעדם היא זכאית לתשלום.

עוד נקבע כי ההארכה המרבית תעמוד על עשרה שבועות במקום שמונה שבועות, כיום. החוק יחול גם על עובדת שכבר נמצאת בחופשת לידה ביום פרסומו.

יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ח"כ חיים כץ (הליכוד), הציג את ההצעה ואמר כי "כל זכויותיה של העובדת במקום העבודה יישמרו בתקופת ההארכה, לרבות הפרשות לקופת גמל על ידי המעסיק וזכויות התלויות בוותק, וכי עובדת שצברה תקופת הכשרה מלאה בביטוח הלאומי תהיה זכאית לדמי לידה בעבור כל התקופה שבה הוארכה חופשת הלידה".

לדברי כץ, "הצעת החוק מהווה בשורה אמיתית להורים של פגים או תינוקות הזקוקים לאשפוז מסיבות אחרות במהלך חופשת הלידה, אשר כעת יוכלו להתרכז ולהשקיע את מלוא זמנם ומרצם לטובת טיפול בתינוקם הזקוק להם".

13 ח"כים תמכו בחוק, שעבר ללא מתנגדים.