איכות השלטון נגד התנהלות נתניהו

התנועה לאיכות השלטון דורשת להשאיר את חושפי פרשת נתן אשל בתפקידם כדי להעביר מסר של הגנה על המתלוננת ומניעת השתקה.

שמעון כהן , כ"ט בשבט תשע"ב

לשכה בטלטלה. נתניהו והאוזר
לשכה בטלטלה. נתניהו והאוזר
פלאש 90
בעקבות הפרסומים בדבר תגובתו של ראש הממשלה לבכירי לשכתו, מזכיר הממשלה צבי האוזר, המזכיר הצבאי אלוף יוחנן לוקר, וראש מערך ההסברה יועז הנדל. שפנו ליועץ המשפטי לברר את החשדות החמורות בעקבות התנהלותו של מר אשל, התנועה לאיכות השלטון שיגרה פנייה דחופה לראש הממשלה.

במכתב התנועה נכתב כי לפי פרסומים, לאחר חשיפת המקרה בחר ראש הממשלה להתבטא בשבחו של אשל, ולעומת זאת בחר להביע תחושת אכזבה נוכח בחירת אנשי לשכתו לעדכן את היועץ המשפטי מבלי לעדכנו במתרחש.

"טוהר המידות וכללי המינהל התקין בשירות המדינה מחייב עובדים אלה להעביר המידע שכזה, שהגיע לידיעתם, לידי הרשויות המוסמכות. לדברי היועץ המשפטי לממשלה, כפי שפורסם, מוסרי המידע הראשוני ליועץ פעלו כמצופה מהם בנסיבות העניין, וכפי שמתחייב מתפקידם”, כתבו אנשי התנעה וציינו כי בנוסף לאמור, התנועה מייחסת חשיבות רבה לעידוד התנהגות מוסרית שכזו, הבאה למנוע מצבים של הטרדה וניצול, בין אם הם בעלי גוון מיני ובין אם לאו – דווקא במוסד ציבורי דוגמת לשכת ראש הממשלה, זאת בכדי להוות דוגמא למגזר הציבורי והפרטי כולו.

עו"ד צרויה מידד-לוזון, היועצת המשפטית של התנועה, מסבירה את הפנייה וקובעת כי "מצופה מראש הממשלה לעמוד מאחורי חושפי עוולות למיניהן, ולגבות אותם במהלך, זאת על מנת לחזק נורמת התנהגות שכזאת, ובכך להגן על אנשי ציבור אשר יבחרו לפעול על פי צו המוסר והדין בעתיד. לא זו אף זו, ראש הממשלה חייב להתבטא ולצאת במסר חד משמעי המגן על ציבור הנפגעות, אשר פעמים רבות קולן אינו נשמע בשל חשש מהגשת תלונה, הגובר ביתר שאת במצבים של ניצול יחסי מרות".

יצוין כי התנועה לאיכות השלטון פנתה, בנוסף, למבקר המדינה ויידעה אותו בפנייתה לראש הממשלה, התנועה רואים חשיבות מרובה בכך שמבקר המדינה, נציב תלונות הציבור, ומגן חושפי השחיתות יבחן את התנהלות ראש הממשלה בפרשה, ויביע עמדה, אשר תתקן את הנזק ותעביר מסר חד משמעי של גיבוי מלא לאנשי לשכת ראש הממשלה על פנייתם ליועץ המשפטי לממשלה, וגיבוי מלא לקרבן בפרשה זו. לדבריהם "במצב זה חשובה הישארותם של בכירי הלשכה אשר פנו ליועץ המשפטי, כמסר של שמירה על המתלוננות, ומניעת השתקת מתלוננים ורדיפתם”.