לראשונה: נציג המרכז באריאל מונה למל"ג

ועדת גרוס אישרה את הרכב המועצה להשכלה גבוהה ה-12. מחצית ממועמדי שר החינוך למועצה הקרובה הן נשים.

שלמה פיוטרקובסקי , ל' בשבט תשע"ב

מינה. סער
מינה. סער
פלאש 90
ועדת המינויים בראשות השופט (בדימ') יהושע גרוס בחנה את כשירותם של כל המועמדים שהציג שר החינוך ויו"ר המל"ג למועצה ה 12 להשכלה גבוהה. ועדת המינויים בראשות השופט גרוס מצאה כי כל המועמדים שהציג שר החינוך ויו"ר המל"ג עומדים בתנאי הכשירות הנדרשים ואישרה את מועמדתם להתמנות כחברי המועצה ה 12 להשכלה גבוהה.

ברשימת המועמדים החדשים למינוי למועצה להשכלה גבוהה נמנים נציגי אוניברסיטאות, מכללות- ציבוריות, חינוך ופרטיות, נציג המרכז האוניברסיטאי אריאל, יו"ר ות"ת, נציגי ציבור ונציגי סטודנטים.

הרכב המל"ג החדשה מגוון ונותן מענה לצרכים שונים ואוכלוסיות שונות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

לראשונה הרכב המל"ג החדשה חסר תקדים מבחינת היקף הנשים- מחצית מהמועמדים שנבחרו על ידי שר החינוך הן נשים. כמו כן רוב נציגי האקדמיה במל"ג החדשה הן נשים (9 מתוך 17 נציגי אקדמיה).

במל"ג החדשה תכהן הפרופסורית הערבייה הראשונה בישראל, פרופ' פאדיה נאסר, מאוניברסיטת תל אביב. עוד בנוסף לראשונה תכהן במל"ג בת העדה האתיופית כנציגת ציבור, מנהלת מרכז הלל באוניברסיטת תל אביב, גב' פנינה גדאי. עוד במל"ג החדשה מצעירות הפרופסוריות בישראל בעלת שם עולמי בתחום הנדסת החשמל, פרופ' יונינה אלדר מהטכניון.

עוד מהחברים החדשים במל"ג: יו"ר הרשות לניירות ערך, פרופ' שמואל האוזר, המדענית הראשית של התעשייה האווירית, ד"ר לאה בם, יו"ר ות"ת, פרופ' מנואל טרכטנברג, מנכ"ל משרד החינוך היוצא, ד"ר שמשון שושני, יו"ר התאחדות הסטודנטים, איציק שמולי.

השבוע (ג) התקיימה ישיבתה האחרונה של המועצה ה11 להשכלה גבוהה. ביום ראשון הקרוב תובא הצעת שר החינוך לאישור הממשלה.