כשבגין נשבע אמונים ליש"ע - תזכורת

במלאת 20 לפטירת רה"מ מנחם בגין מקפידים להזכיר את דבריו על השלום והמשפט, ואילו הצהרת שבועתו ליו"ש נשכחת. אתם מוזמנים להיזכר.

שמעון כהן , ה' באדר תשע"ב

מצהיר אמונים. בגין
מצהיר אמונים. בגין
פלאש 90