לא קיצוני, ענק!

בחוברת חדשה שיצאה לציון 30 שנה לפטירתו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, מספר הרב זלמן ברוך מלמד על רבו 'המובהק' כהגדרתו.

ישי קרוב , ו' באדר תשע"ב

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.
אתר 'ישיבה'

לנתיבות רבנו
הרב זלמן ברוך מלמד
הוצאת "מאבני המקום"
שע"י קריית הישיבה בית אל.
86 עמודים.

תלמידיו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, יציינו ביום פורים הקרוב, 30 שנה לפטירתו.

הרב קוק הבן שימש כראש ישיבת מרכז הרב שנים רבות והיה למורה דרכם של רבים ממנהיגי הציבור הדתי לאומי וראשי הישיבות ואף ראשי ממשלות ושרים נהגו להיוועץ בו.

מגדולי תלמידיו של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, רב הישוב בית אל וראש הישיבה במקום – הרב זלמן ברוך מלמד, דרש שנים רבות באזכרות שקיימו בישיבתו ובמקומות אחרים, והביא בפני תלמידיו ושומעיו הרבים, את דרכו ואורחות חייו של רבו. 

דבריו של הרב מלמד אוגדו ונכתבו בחוברת חדשה ומיוחדת - "לנתיבות רבנו" היוצאת לאור בהוצאת "מאבני המקום" שע"י קריית הישיבה בית אל, לציון שלושה עשורים לפטירתו של הרב צבי יהודה קוק.

בהקדמתו לחוברת כתב הרב מלמד, "אי אפשר לדבר על מו"ר, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, מבלי להדגיש בדגש חזק ביותר, את היסודות של דרכו והם סגולת עם ישראל וארץ ישראל".

בחוברת מובאים דברי הספד שנאמרו בימי השבעה של הרצ"י זצ"ל, דברים שנאמרו באזכרות למיניהם שהתקיימו במהלך השנים ובסיומה של החוברת מצורף פרק "במחיצת רבנו", בו מובאים פרקי חיים ואורחות חיים של הרב קוק הבן באירועים שונים, דברים שלוקטו מספרים שנכתבו במהלך השנים על הרב קוק.

על הרב שאיחד את הציבור לגווניו, על איש האמת שלחם על עם ישראל וארצו, על קירוב הרחוקים, על הרב שהתפרסם לא בזכות התקשורת או מאמרים שכתב אלא בזכות יראת שמים שבו, על כל אלו ניתן לקרוא בחוברת החדשה.

אחת הנקודות אותה ביקש הרב מלמד להעביר, היא הגדלות של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, שלדעתו על כל אדם לשאוף להגיע אליה. לטענתו, גדלות זו הופכת את ההגדרה 'קיצוני' להגדרה חדשה – 'ענק', "כאשר יש לאדם נטיה מיוחדת להדגיש צד אחד מסויים  בהשקפה שלו או באורח חיים נהוג לכנותו כקיצוני", כתב הרב מלמד, "אולם מי שקיימת אצלו נטייה להדגיש את כל הצדדים ביחד, להיות קיצוני בהכל, אין בו קיצוניות אלא גדלות. אדם כזה אינו קיצוני אלא ענק".

לרכישת החוברת ניתן ליצור קשר במספר: 03-6395559 וכן בלינק לחצו כאן