העדה החרדית: להיות מוכנים למסירות נפש

העדה החרדית על ביטול חוק טל: ללחום במסירות נפש כפשוטו, ואין מקום לפשרות או קולות בעניינים אלו ח"ו ואפילו לא באופן חלקי וזמני.

אפרים מורנו , ח' באדר תשע"ב

חרדים חוק טל חיילים צה"ל
חרדים חוק טל חיילים צה"ל
פלאש 90
העדה החרדית קוראת לציבור החרדי להתכונן למסור את נפשו כנגד גזירת גיוס בחורי הישיבות ואברכי הכוללים.

במכתב שפרסמה נכתב, "התכנסו הערב ליל יומ"ד קדישא של משה רעיא מהימנא מקבל התורה ומוסרה לישראל, כאשר שמענו בתדהמה אשר שוב עומד על הפרק גזירת גיוס בני הישיבות ואברכי הכוללים שבכוונת השלטונות לשנות המצב הקיים לגייס לצבא או לשירות לאומי וכד', דבר שיפגום בישיבות הקדושות וכוללי האברכים בארץ ישראל שהם מגדלי אור לתורה ויהדות בכל העולם כולו".

"אנו מודיעים בזאת שצריך ללחום נגד זה במסירות נפש כפשוטו, ואין מקום לפשרות או קולות בעניינים אלו ח"ו ואפילו לא באופן חלקי וזמני. לא ננוח ולא נשקוט בארץ ובגולה כולה עד עד שתבוטל הגזירה מבני הישיבות והכוללים שהוא יסוד קיומינו, וחובת השעה להיות מוכן למסירות נפש".

בעדה מזכירים את מכתבו של גאב"ד העדה משנת תש"ח, "וכבר הורה מרן זקן מהרי"ץ דושינסקיא ובית דינו זצוק"ל שלא להפקד לכל דבר גיוס ושירות לאומי וכדומה. ובד בבד החובה על כל תלמידי הישיבות ואברכי הכוללים להתחזק בלימוד התורה ושמירת המצוות כראוי, ותורה מגינא ומצילא בעיתה דעסיק ביה ובעדינא דלא עסיק ביה, וכן להרבות בתפילה לביטול הגזירה".

             באדיבות JDN