ייצוג הולם גם ברשות השידור

הישג חשוב לציבור הדתי-חרדי: המועצה המפקחת על רשות השידור ותכני השידור תתמנה על פי ייצוגה באוכלוסיה בישראל.

עוזי ברוך , י"א באדר תשע"ב

כרמל שאמה וכצל'ה
כרמל שאמה וכצל'ה
ערוץ 7

הצעתו של של יו"ר האיחוד הלאומי, חה"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה), התקבלה היום (ב) ומעתה בחוק רשות השידור ייקבע כי "הרכב המועצה ישקף, באופן הקרוב ככל האפשר, את מגוון הדעות הרווחות בציבור".

בועדת הכלכלה של הכנסת התקיים דיון סוער בנושא הרכב המועצה. ח"כ כצל'ה טען כי הסעיף הקיים בחוק הקובע כי "הרכב המועצה ישקף, במידת האפשר, את מגוון הדעות הרווחות בציבור" יוצר עיוות ובשל כך ציבורים גדולים מרגשים ניכור וקיפוח בשידור הציבורי.

בימים אלו עוסקת ועדת הכלכלה בגיבוש חוק רשות השידור החדש כפי שהונח לפניה על ידי הממשלה. וגורמים שונים פועלים ליישורת אחרונה של מספר סעיפים השנויים במחלוקת.

לאחר מאבק ממושך של יו"ר האיחוד הלאומי ח"כ יעקב כ"ץ (כצל'ה) לשנות את סעיף 14ד הקובע את הרכב הגוף המפקח על רשות השידור ותכני שידוריה, התקבלה היום הצעתו לפיה ייכתב מפורשות בחוק שהגוף המפקח צריך לייצג את מגוון הדעות באוכלוסיה בישראל.

כצל'ה טען בדיון היום "הגדרה זו של 'במידת האפשר' יוצרת לגיטימציה לכל הרכב של המועצה. למשל, במליאת רשות השידור היוצאת היו רק שני נציגים חובשי כיפה מתוך 31. זו רק דוגמא לחוסר הייצוג של האוכלוסיה במועצה.

ישנם רבים הסבורים שהיותם של שידורי רשות השידור רחוקים כל כך מרוח הקונצנזוס הישראלי נעוצה בהיעדר גוף מפקח שאכן מייצג את האוכלוסיה שרשות השידור משדרת אליו. על כן  יש לכתוב בחוק כי הייצוג ייקבע לפי המפתח המגזרי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה", אמר.

בישיבת הוועדה התקיימה התנצחות נוקבת בין נציגת משרד המשפטים עו"ד דנה נויפלד שטענה כי היא מבינה ללבו של הציבור המרגיש מקופח, אך לא ניתן לכמת למספרים את ייצוג הציבור בגוף המפקח.

כצל'ה השיב לה: "איך היית מרגישה עם היו 29 חרדים ודתיים מגודלי פאות וזקן ורק 2 חילוניים במועצה? האם גם אז היית טוענת כך?". לבסוף התקבלה הצעתו של יו"ר הוועדה ח"כ כרמל שאמה-הכהן כי המילים "במדת האפשר" יוחלפו במילים "באופן הקרוב ככל האפשר". בעד נוסח הפשרה הצביעו חברי הכנסת שאמה-הכהן, אלכס מילר, ישראל אייכלר, אברהם מיכאלי ויוליה שמאלוב.

בסיום הדיון הודה ח"כ כצל'ה ליו"ר הוועדה ח"כ כרמל-שאמה הכהן על מאמציו והצלחתו לסייע בהישג החשוב.

יו"ר מרכז תדמי"ת, חני לוז, שליוותה את היוזמה בירכה על השינוי, "אנו רואים בתקשורת הציבורית כלי שאמור לשרת את כלל הציבור בישראל ולא רק פלח תרבותי מסויים. ככזו, הגוף המפקח מטעם הציבור על רשות השידור, מועצת רשות השידור, חייב לשקף את הדעות השונות הרווחות בציבור באופן אמיתי".