צור יצחק - ישוב עצמאי

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, המליצה לממשלה להכיר בצור יצחק כישוב קהילתי עצמאי.

ישי קרוב , י"ב באדר תשע"ב

רמת השרון
רמת השרון
צילום: פלאש 90

המועצה הארצית לתכנון ובנייה, בראשות מנכ"ל משרד הפנים, עמרם קלעג'י, ממליצה לממשלה להכיר בצור יצחק כישוב קהילתי עצמאי בתחום המועצה האזורית דרום השרון.

צור יצחק הוקם כישוב קהילתי ב- 2007 וכיום מתגוררות בו 700 משפחות, הצפי שבעתיד יכלול הישוב כ- 2600 משפחות.

בתב"ע המאושרת צור יצחק שויך כישוב קהילתי במועצה אזורית דרום השרון וועדת הישובים הכירה בו כישוב- סמל הישוב 1345. אולם לישוב צור יצחק, שהינו אחד הישובים הגדולים בדרום השרון, אין כרגע מעמד סטטוטורי ואין ייצוג במועצה האזורית ואין זכות לבחור והיבחר.

לאורך השנים נערכו דיונים האם לצרף את צור יצחק לצור יגאל או למועצה אזורית דרום השרון ואף הוקמה ועדת חקירה בנושא שחשבה לצרפם לכוכב יאיר.

שר הפנים החליט שצור יצחק יהיה במעמד של ועד מקומי, שיוכל לנהל את הישוב ולקבל ייצוג הולם בגופים הנבחרים של המועצה האזורית דרום השרון . לצורך זה נדרשת המלצת המועצה הארצית לממשלה להכרה בצור יצחק כישוב עצמאי.