הציונות הדתית עולה לקבר הרצי"ה

במלאת 30 לפטירת הרב צבי יהודה קוק זצ"ל יעלו המוני הציונות הדתית היום לקברו. היוזם, ח"כ אריאל מאמין: מתחילים מסורת חדשה.

שמעון כהן , י"ג באדר תשע"ב

הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.
הרב צבי יהודה קוק זצ"ל.
אתר 'ישיבה'

אחרי שהחל במסורת העלייה לציון הראי"ה קוק זצ"ל בחודש אלול האחרון, החליט ח"כ אורי אריאל במלאת 30 שנה להסתלקות הרב צבי יהודה זצ"ל, לפתוח מסורת חדשה של עלייה ביום תענית אסתר (היום, רביעי) לציונו בהר הזיתים אל מול הר הבית.

במטרה להביא ציבור רחב שיגיע כבר בפעם הראשונה לאזכרה, יזם ח"כ אריאל מכתב לרבני הציונות הדתית על כל גווניהם ובו קריאה להם להצטרף ליוזמה בראש תלמידיהם. על המכתב חתמו יחד כל חברי הכנסת של הציונות הדתית מסיעות האיחוד הלאומי והבית היהודי.

במכתבם ביקשו חברי הכנסת מהרבנים לקרוא לציבור הרחב בקהילות השונות להגיע לאזכרה: "אין צורך לפרוש בפני כבוד הרבנים שליט"א את החשיבות המפגש של אלפי תלמידי תלמידיו עם דמותו הענקית, עם תורתו ודרכו שכולנו הולכים לאורם. העלייה תעשה תוך ביטוי אחדות של גופים ציבוריים בציונות הדתית. בקשתנו מכבוד הרבנים שליט"א להוציא קריאה לציבור, לרבנן ותלמידיהם לבוא ולעלות לאזכרה. יש ערך רב בהעברה לציבור מסר של אחדות של הציונות הדתית על כל גווניה דווקא סביב לציונו של רבנו זצ"ל".

בהמשך המכתב פורטה רשימת הגופים שהצטרפו ליוזמה ביניהם: תנועות בני עקיבא, עזרא ואריאל, מפלגות האיחוד הלאומי והבית היהודי, מפעלות הציונות הדתית, מועצת יש"ע וקוממיות.

חבר הכנסת אריאל מוסיף ואומר: "מדובר ביוזמה חשובה. הרב צבי יהודה זצ"ל היה מהרבנים החשובים והמשפיעים ביותר שקמו בעם ישראל, וראוי שיום הסתלקותו יצוין כיום הילולא רבתי יחד עם אלפים מאנשי הציונות הדתית אשר יתאחדו יחד סביב דרכו ותורתו".

יצוין כי לטובת העלייה לציון שתחל הבוקר, יועמדו הסעות במחיר מסובסד מבנייני האומה אל בית העלמין.