הרב מרדכי נגארי:
"מגילת אסתר לא הייתה עומדת במבחן בג"ץ"

רבה של מעלה אדומים, משוכנע ששופטי הבג"ץ לא היו מאשרים את תליית המן הרשע, "שכשמדובר בפיקוח נפש חותכים את העניינים מהר".

בני טוקר , י"ג באדר תשע"ב

משימת הדור. הרב נגארי
משימת הדור. הרב נגארי
יח"צטוען....

רבה של מעלה אדומים, הרב מרדכי נגארי, טוען שמגילת אסתר צריכה ללמד אותנו, שעם ישראל צריך לקבל החלטות קשות אם מדובר בפיקוח נפש, "מגילת אסתר לא הייתה עומדת במבחן בג"ץ. כל הפסיקות במגילה, לא היו עומדות במבחן שורת הדין".

בראיון לערוץ 7 אמר הרב נגארי, "אסתר פוסקת על מרדכי לצום שלושת ימים ועל פי חז"ל זה היה בפסח. זאת אומרת שאסתר ביטלה את ליל הסדר ואת מצוות החג. מדוע? כי זה היה פיקוח נפש של כל האומה, וכשמדובר בפקוח נפש, לא עושים חשבונות של פסק דין רגיל".

הרב נגארי, משוכנע ששופטי העליון לא היו מאשרים היום את הוצאתו להורג של המן, "אסתר מבקשת במשתה היין, את נפשו של המן. והמלך מצווה לתלות את המן. אם זה היה היום, היו מאשימים אותה בלינץ', איך מוציאים להורג, בלי לעשות משפט. אבל האמת שזה היה פקוח נפש. תחשוב שאם לדוגמא מישהו היה תופס בזמנו את הצורר הנאצי ורוצח אותו, איזה חסד הוא היה עושה לעולם. לכן צריכים להבין שאי אפשר לבחון דברים רק על פי אמות מידה יבשות".

רבה של מעלה אדומים טוען שגם אם עם ישראל הוא עם רחמן לפעמים יש רגעים שאסור לרחם על אכזרים, "ראינו בהפטרה השבוע, על שאול המלך שרצה לחמול על אגג העמלקי, ובגלל זה יצא המן הרשע. יש זמנים שבהם אסור לרחם על אכזרים. עם ישראל הוא אמנם עם של חסד, אבל לא כשמדובר בקיומו של עם ישראל. יש זמנים שבהם אנחנו לא יכולים ללכת על פי אמות מידה משפטיות ובינלאומיות".