הקשר הקטלני בין שלטי חוצות לתאונות

שלטי חוצות מושכים קשב במידה משמעותית שעלולה להשפיע באופן שלילי על מדדי נהיגה שונים עד כדי גרימה לתאונת דרכים.

שמעון כהן , י"ז באדר תשע"ב

כביש נתיבי איילון
כביש נתיבי איילון
צילום: פלאש 90

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מפרסמת היום (ראשון) מחקר שבוצע באוניברסיטת חיפה עבור הרשות בנושא 'השפעת שלטי חוצות על נהיגה כפונקציה של סוגי השלטים וגודלם'.

במחקר בוצעו שני ניסויי סימולאטור נהיגה שונים על מנת לבחון את הטענה ששלטי פרסום משפיעים לרעה על ביצועי הנהיגה.

המחקר כלל שני ניסויים שהתמקדו בהשפעת העומס בכביש ובשוליים, בהשפעת גודל השלטים ובהשפעת סוג השלטים: שלט סטטי, שלט דינמי (שמחליף בין שלוש תמונות) ושלט ווידיאו.

ברשות מדווחים כי שני סוגי מדדים שימשו לבחינת ממצאי הניסויים: הסוג הראשון מתייחס למדדי ביצוע של הנהגים בסימולטור. מדדים אלו כללו זמן תגובה מינימאלי לאירוע, המרחק שהמכונית עברה מרגע תחילת האירוע עד תחילת התגובה, מספר התאונות, מהירות ממוצעת או חציונית וסטיות מנתיב.

הסוג השני של המדדים מתייחס למעקב אחר תנועות העיניים של הנבדקים במהלך הנהיגה. המדד שנבחר לבחינת תנועות העיניים היה משך ההתבוננות, שכולל את כל משכי הזמן בהם עיני הנבדקים מוקמו על כל אחד מאזורי העניין (שלט או אובייקט המבצע אירוע).

הממצאים העיקריים העולים מהמחקר הם: בתנאים מסוימים (למשל, כשהעומס בכביש נמוך והעומס בשוליים גבוה) שלטים מושכים קשב במידה משמעותית שעלולה להשפיע באופן שלילי על מדדי נהיגה שונים, עד כדי גרימה לתאונת דרכים. שלטי וידיאו מושכים יותר קשב משלטים דינמיים ושניהם מושכים יותר קשב משלטים סטטיים. שלט קטן מושך יותר קשב משלט גדול. התבוננות בשלטים מפחיתה באופן משמעותי את דפוס החיפוש אחר סכנות שונות וחמור מזה, לא תמיד קל לנתק מהם את המבט גם אחרי שאירוע קריטי מתרחש.

למחקר צורפה המלצה להימנע מהצבת שלטים מושכי קשב, כלומר שלטים קטנים, שלטי ווידאו ושלטים דינאמיים, באזורי עומס נמוך בכביש ועומס גבוה בשוליים.

רון מוסקוביץ, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, מסכם ואומר כי "הרשות תמשיך לפעול על מנת להעלות את המודעות הציבורית לסכנה שבהיסח דעת בנהיגה. כמו כן תפעל הרשות בקרב רשויות התמרור השונות על מנת להקטין את ממדי התופעה".