אושר: דו"ח חנייה לנכים יכלול תמונת העבירה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעתו של ח"כ אילן גילאון לפיה לדו"ח חנייה שניתן לרכבו של נכה יצורף צילום של העבירה.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ט באדר תשע"ב

למנוע את הצורך להתרוצץ. גילאון
למנוע את הצורך להתרוצץ. גילאון
פלאש 90
 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את תיקון הצעת חוק חניה לנכים - הודעת תשלום קנס בשל חניה אסורה, של ח"כ אילן גילאון (מרצ) וקבוצת ח"כים.

לפי הצעת החוק, פקחים יוכלו לרשום דוחות חניה לרכבי נכים רק אם יצלמו את העבירה. ההצעה קובעת כי הודעת תשלום קנס לגבי רכב הנושא תג נכה שחנה לכאורה בניגוד להוראות סעיפים 2 ו-3 לחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993, תימסר רק אם הרכב צולם באופן המאפשר לראות כי מתקיימת אחת הנסיבות האמורות בסעיפים 2(א)(3) ו-(4) או 3 לחוק.

עוד מוצע לקבוע כי אם הודעת תשלום הקנס נשלחה לבעל הרכב (בדואר רשום), יצורף אליה הצילום. לבסוף, מוצע להחיל את הוראות ההסדר המוצע על הודעת תשלום קנס שנמסרה בידי מי שהוסמך לכך ואינו שוטר.

בדיון שקיימה ועדת הכלכלה, להכנת ההצעה לקריאה ראשונה, ביקש הח"כ היוזם, גילאון, להוסיף כי צילום העבירה יצורף להודעת תשלום הקנס הנמסרת לבעל הרכב.

גילאון אמר כי כוונתו בהצעת החוק הייתה לחייב את מי שנותן את הדוח, פקחי העיריות והרשויות המקומיות, להוכיח כי נעברה עבירה. לדבריו, המטרה הייתה למנוע מהנכים את הצורך להתרוצץ אחרי הרשויות ולחייב את הרשויות לשלוח להם את צילום העבירה.

מנהל אגף הפיקוח בעיריית תל אביב, יואב ירדני, טען כי לא ניתן להפיק צילום של העבירה במקום, על מנת להצמידו לשמשת הרכב יחד עם הדוח. כמו כן הוא טען כי הטכנולוגיה לא מאפשרת צילום באיכות גבוהה בלילה והבהיר כי הדבר יהיה כרוך בעלויות שיוטלו על הרשויות המקומיות. הוא הציע לכלול בדוחות קישור לאתר אינטרנט שבו ינוהל מאגר התמונות, ומקבל הדו"ח יוכל לצפות בצילום באמצעות פרטי הדו"ח שקיבל.

ח"כ גילאון דחה את ההצעה והוועדה אישרה את בקשתו לחייב את הרשויות לשלוח את הצילום לבעל הרכב. הוועדה קבעה כי צילום העבירה יישלח יחד עם הודעת תשלום הקנס שנשלחת תוך 90 יום לבעל הרכב. הובהר כי אם מקבל הדוח בחר לשלם את הקנס, באמצעות ההודעה שהוצמדה לשמשת הרכב, עוד לפני שקיבל את הודעת התשלום בדואר אז המשמעות היא כי הוא ויתר על זכותו לקבל את הצילום.

5 ח"כים תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים. ההצעה תוחזר לוועדת הכלכלה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית.