אם אין פרוטוקול איך נתלונן?

נציב תלונות הציבור מדווח על תלונות עקב היעדר פרוטוקול מדיוני הועדות הרפואיות הקובעות גובה קצבה. ללא פרוטוקול אי אפשר לערער.

שמעון כהן , כ"ו באדר תשע"ב

המוסד לביטוח לאומי
המוסד לביטוח לאומי
צילום: פלאש 90

בנציבות תלונות הציבור התקבלה שורת תלונות על התנהלותן של הועדות הרפואיות הקובעות עבור המוסד לביטוח לאומי את גובה הקצבה או הגמלה שיקבל מבוטח.

בדו"ח המתפרסם היום מציג הנציב מספר דוגמאות לתלונות על היעדר פרוטוקול לדיוני הוועדה הרפואית, עובדה שמנעה מהם את היכולת לערער על החלטותיה:

בתלונה אחת הלינה מתלוננת כי להודעה בדבר ההחלטה לדחות את תביעת בתה לגמלת ילד נכה, ששלחה לה הוועדה הרפואית לעררים שבסניף המוסד בבני ברק, לא צורף פרוטוקול הדיון של הוועדה. התלונה נמצאה מוצדקת, ובעקבות פניית הנציבות נשלח למתלוננת הפרוטוקול המבוקש.

בתלונה אחרת הלין מתלונן כי להחלטה שנשלחה אליו בנוגע לשלילת זכאותו לקצבת שירותים מיוחדים לא צורף דוח ביקור הבית שנערך לו ופרוטוקול הדיון שבמסגרתו קיבלה הוועדה הרפואית החלטה בעניינו.

הבירור העלה כי בניגוד להנחיות המוסד, להודעה על דחיית התביעה שסניף המוסד בנהרייה שלח למתלונן לא צורפו המסמכים האמורים. בעקבות הבירור נשלחו למתלונן המסמכים המבוקשים, ולפי פניית הנציבות נתן המוסד למתלונן ארכה להגשת הערר, באופן שמניין 90 הימים שנקצבו להגשתו יחל ביום שבו קיבל המתלונן את המסמכים ולא ביום שקיבל את החלטת הוועדה.

בתלונה נוספת הלין מתלונן כי סניף המוסד בקריות לא שלח אליו את פרוטוקול הדיון של הוועדה הרפואית לעררים - שבמסגרתו החליטה הוועדה לדחות את תביעת בנו לגמלת ילד נכה - בצירוף החלטת הוועדה. בעקבות הבירור נשלח למתלונן הפרוטוקול המבוקש.

נציבות תלונות הציבור הפנתה את תשומת לבה של הנהלת המוסד לביטוח לאומי לתלונות האמורות, והנהלת המוסד השיבה לנציבות כי נוכח החשיבות הרבה של שקיפות הטיפול במבוטחים, רואה המוסד בחומרה רבה מקרים שבהם לא נשלח פרוטוקול הוועדה למבוטחים, וכי בעקבות התלונות הוציא המוסד הוראת רענון לכל סניפי המוסד על מנת למנוע הישנות מקרים מסוג זה.