להתנות רישום לגן טרום חובה בתשלום ארנונה?

עיריית גבעת שמואל ביקשה להתנות רישום ילדה לגן טרום חובה בתשלום חובות ארנונה. לאחר הטלת ספק בחוקיות המהלך חזרה בה העירייה.

שמעון כהן , כ"ו באדר תשע"ב

גן ילדים
גן ילדים
צילום: פלאש 90

ביקורת מטיח נציב תלונות הציבור על עיריית גבעת שמואל שסירבה לרשום את בתה של תושבת המקום לגן טרום-חובה מאחר שלא שילמה חוב ארנונה.

העירייה הסבירה לאם כי רשות מקומית חייבת לספק לתושביה מוסדות חינוך לגילאי חובה בלבד, ואילו ההשתתפות בגני טרום-חובה היא שירות שהיא מעניקה רק לילדיהם של תושבים שהסדירו את חובותיהם לעירייה.

האם פנתה לנציבות שהעבירה את תלונתה לעירייה ובה הטילה ספק אם יש בסיס משפטי לסירוב העירייה לבקשת המתלוננת.

במענה לפניית הנציבות השיבה היועצת המשפטית של העירייה כי הנושא שב ונבחן והוחלט שלא להתנות את רישום בתה של המתלוננת לגן טרום-חובה בתשלום החוב.

יצוין כי העירייה מסרה, עם זה, כי לא משתמע מהחלטתה האמורה שהיא ויתרה על גביית חוב הארנונה מהמתלוננת, וכי החוב ייגבה בדרכים החוקיות העומדות לרשותה.