חשד: בנק לאומי הטעה משקיעים

ברשות לניירות ערך בודקים בשבועות האחרונים האם בנק לאומי גייס כסף וזאת מבלי ליידע על אזהרת רווח צפויה.

ניר הר זהב , ג' בניסן תשע"ב

 בנק לאומי
בנק לאומי
בנק לאומי
הרשות לניירות ערך בודקת חשד לפיו חברת בת של בנק לאומי שנקראת "לאומי למימון" ביקשה לגייס כסף מהציבור, אך שלושה ימים לאחר ההנפקה פרסם הבנק אזהרת רווח. כך דווח הערב בערוץ 2.

על פי הדיווח, החשד בפרשה הוא אי דיוק בתשקיף. הרשות בודקת האם הבנק בעת שהוא פרסם את ההנפקה, ידע את הפרטים, והאם הוא לא הטעה בצעד זה את המשקיעים והציבור.

בדיווח נאמר כי מדובר חקירה מאומצת מאוד שצפויה עוד להסעיר את המערכת הבנקאית. עד כה נחקרו בפרשה בכירי בנק לאומי. בנוסף, כחלק מהבדיקה נאסף בבנק חומר רב.

בבנק לאומי הגיבו לפרסום ומסרו"בשבועות האחרונים מקיימת רשות ניירות ערך בירור מינהלי, על פי חוק אכיפה מינהלית, בקשר עם פרסום אזהרת רווח על-ידי הבנק ביום 14 בנובמבר 2011 ובקשר עם הנפקת כתבי התחייבות נדחים על-ידי לאומי למימון, בנובמבר 2011.

"יש להדגיש כי מדובר בהליך מנהלי, ולא בחקירה פלילית כנגד הבנק. הבנק משתף פעולה עם רשות ניירות ערך. לדעת יועציו המשפטיים, בכל הנוגע לנושא הנמצא בבירור מינהלי, נהג הבנק כשורה וכמתחייב על פי הדין".