פורסם המכרז להקמת אתר גניזה לאומי בערד

צעד נוסף במסגרת התוכנית הלאומית האסטרטגית לפיתוח הנגב. למרות ההתנגדויות פורסם מכרז להקמה והפעלה של אתר גניזה לאומי בעיר ערד.

שמעון כהן , ה' בניסן תשע"ב

מעבירים זכרונות לנגב
מעבירים זכרונות לנגב
פלאש 90

ועדת המכרזים הבין משרדית להקמת מתקן הגניזה הלאומי בערד וקבלת שירותים נלווים, פרסמה היום את מסמכי המכרז. המכרז נערך במודל ה-BOT, בו ייבחר זכיין למימון, תכנון, הקמה והפעלה של מתקן הגניזה הלאומי, למשך תקופת זיכיון בת 15 שנים בתומה יועבר המתקן לידי המדינה. 

ועדת המכרזים, בראשות גיל שבתאי סגן בכיר לחשכ"ל, בה חברים נציגי משרד האוצר, משרד ראש הממשלה וארכיון המדינה, פרסמה למעשה את השלב השני בהליך המכרזי. זאת בהמשך לשלב המיון המוקדם, אשר בסופו הוכרזו 4 מציעים ככשירים להגיש הצעתם בשלב המכרז העיקרי. בהתאם ללוחות הזמנים שקבעה הועדה, המועד להגשת ההצעות במכרז הינו ה-4 בספטמבר 2012.

מתקן הגניזה הלאומי עתיד לכלול מערך משולב לגניזה לצמיתות של חומרים בעלי ערך היסטורי, ולגניזת ביניים של חומרים הנוצרים באופן שוטף במשרדי הממשלה ונדרשים להישמר לתקופות זמן מוגבלות. כמו כן, יכלול מתקן הגניזה מעבדת שימור ושיקום של חומר ארכיוני, ומרכז מבקרים בו יוצגו בפני הציבור אוצרותיה הארכיוניים של מדינת ישראל ופעילות הארכיון הלאומי, דבר אשר לא נעשה עד כה באופן קבוע.

התנאים לאופן שמירת החומרים כפי שנקבעו בדרישות המכרז לצד פיקוח הדוק על העבודה במתקן על ידי עובדי ארכיון המדינה, צפויים לשפר משמעותית את אופן הגניזה של חומר ארכיוני בישראל. 

בהתאם להחלטת הממשלה, יוקם אתר הגניזה בעיר ערד כחלק מתוכנית לאומית אסטרטגית לפיתוח הנגב. המתקן ייבנה על שטח של כ-34 דונם, במרכזה העירוני המתוכנן של ערד, וצפוי להתחיל לפעול במחצית השנייה של שנת 2015.

במשרד האוצר מציינים כי "בין התועלות הצפויות לצמוח לערד ולאזור כתוצאה מהפרויקט, ניתן למנות את העסקתם של עשרות עובדים במתקן הגניזה הלאומי, ביקורי תלמידים ותיירים במרכז המבקרים, והעברתו של מוסד ממלכתי חשוב לנגב".

החשבת הכללית במשרד האוצר, מיכל עבאדי- בויאנג'ו, בירכה על פרסום המכרז וציינה כי "פרויקט הקמת מתקן הגניזה הלאומי בעיר ערד, בסטנדרטים הראויים, מביא לידי ביטוי את מדיניות הממשלה- הן בתחום שיקום והעצמת תשתיות מורשת לאומית, והן בתחום חיזוק הנגב והפריפריה בכלל. מדובר בדוגמה נוספת למקום בו שיתוף הפעולה בין המגזר הציבורי לפרטי בביצוע פרויקטי תשתית, יכול להשיא ערך לציבור, וזאת בדומה למכרזים בתחומי התחבורה, התפלת מי-ים, האנרגיה ועוד". 

גנז המדינה, ד"ר יעקב לזוביק, הוסיף כי "לראשונה בתולדותיה תכנס מדינת ישראל את כל החומר ההיסטורי של מוסדותיה ותשמור עליו בתנאים אופטימליים שיבטיחו את שמירתו לדורות".

ח"כ אורי אריאל שפעל רבות מול משרד האוצר והגורמים הנוגעים בדבר מתייחס להחלטה ואומר:  ״אני מברך על הוצאת המכרז להקמת גנזך המדינה בערד. זהו צעד חשוב נוסף לפיתוח וחיזוק הנגב והפריפריה ואני מאמין ומקווה שלאחר כל העיכובים הפרוייקט יצא לדרך במהרה״.