תקצוב המועצות הדתיות: ללא שינוי

שיעורי תקצוב המועצות הדתיות של הרשויות המקומיות ושל המדינה יישארו בהתאם לשיעורים שנקבעו ב- 2011.

ניר הר זהב , ו' בניסן תשע"ב

לאו דווקא חקיקה. גפני
לאו דווקא חקיקה. גפני
פלאש 90

ועדת הכספים אישרה אמש (ד') את אמות המידה לתקצוב המועצות הדתיות ברשויות המקומיות ל- 2012. שיעורי התקצוב של הרשויות ושל המדינה יישארו בהתאם לשיעורים שנקבעו ב- 2011.

האישור ניתן לאחר שני דיונים סוערים ומגעים עם האוצר, משרד הפנים, המשרד לשירותי, מרכז השלטון המקומי ונציגי הרשויות. יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) דרש ש"תקצוב תחום שירותי הדת לא ייפול מזה של תחומי החינוך והרווחה".

הוועדה הביעה התנגדות לרשימת השיעורים המעודכנים של תקצוב המועצות הדתיות ל- 2012 שהוגשה ע"י צוות מקצועי מטעם משרדי האוצר, הפנים ושירותי הדת.

עפ"י הרשימה המעודכנת, יחס המימון של המועצות הדתיות בין המדינה לרשויות היה אמור להשתנות במספר רשויות. לגבי אחדות מהן שיעור ההשתתפות היה אמור לגדול לעומת שיעור ההשתתפות של המדינה ובאחדות היה אמור לקטון. כך למשל, שיעור ההשתתפות של עיריית אשדוד לעומת המדינה אמור היה להשתנות מ- 60%:40% (מדינה: עירייה) ל- 75%:25% עקב המעבר לאשכול סוציו אקונומי 5. כלומר, גידול ב- 15% בתקצוב המועצה הדתית בעיר.

כאמור, יו"ר הוועדה גפני, כמו יתר חבריה, התנגדו לאמות המידה החדשות שהומלצו ע"י הצוות המקצועי ובסופו של דבר, אישרה את אמות המידה שנקבעו עוד ב- 2011. גפני שב והביע התנגדות לעצם העיקרון של תקצוב הדיפרנציאלי בין הרשויות השונות. לדבריו, "המדינה איננה מתקצבת כלל את שירותי הדת אלא מעבירות מרשות לרשות. אלו שמתקצבות בשיעור גבוה מממנות את תקצוב היתר של המדינה ברשויות חלשות". עוד דרש, ש"אמות המידה לתקצוב שירותי הדת יהיו זהות לאלו הנוגעות לתקצוב שירותי חינוך ורווחה. צריך לסייע לרשויות החלשות מתקציב המדינה".

בדיון עלה שוב השוני בשיטת התקצוב של שירותי הדת ביחס לתחומי הרווחה והחינוך והוועדה דרשה שהתקצוב של כל התחומים יהיה זהה. גפני שב והביע את עמדתו, כי "שירותי דת חשובים לי כדרך חיים בדיוק כמו חינוך ורווחה".

לבסוף, הסכים גפני לאשר את אמות מידה לתקצוב שירותי הדת אך בהתאם למה שנקבע ב- 2011 והודיע ש"לקראת תקציב 2013 יתקיים הדיון המקיף על תקצוב דיפרנציאלי של כלל הנושאים ולא רק לגבי שירותי הדת. עד אז ועדת הכספים תאשר את אמות המידה כפי שהיו בשנה שעברה". בנוסף, דרש לשנות את אמות המידה לתקצוב שירותי הדת בירושלים מ- 60% העירייה ו- 40% הממשלה ל- 50%:50%".

רכז בינוי ושיכון באגף התקציבים באוצר, ראובן קוגן, הודיע ש"האוצר עומד להמליץ על אמות מידה דיפרנציאליים גם לתקצובם של תחומים אחרים וכי יתקיים בנושא, דיון מעמיק. בתחום התחבורה הדבר מתקיים כבר כיום. הקו המנחה, שרשויות חזקות ישתתפו בשיעור מקסימלי של 75% ואלו החלשות בשיעור המינימלי של 25% וטבלת אמות המידה לתקצוב שהנחנו על שולחן הוועדה מבטאת אותו".

נציגי רשויות שעברו לאשכול סוציו-אקונומי 5 שמשמעותו הגדלת שיעור ההשתתפות שלהן בתקצוב שירותי הדת קבלו על השינוי לרעה. גזבר עיריית אשדוד, עופר לוי: "השינוי של אשדוד לאשכול סוציו-אקונומי 5 איננו הולם את הרכב האוכלוסייה בעיר, שרבים מתושביה חרדים ועולי מאתיופיה הנחשבים קבוצות חלשות כלכלית ועל-כן לא ברור מדוע שינו את אמות המידה ועל העירייה להשתתף במידה גדולה יותר בתקצוב המועצה הדתית". עפ"י אמות המידה שפורסמו עיריית אשדוד אמורה להשתתף ב- 2012 בשיעור 75% מתקציב המועצה הדתית והממשלה 25% לעומת 60%:40% ב- 2011.

הגדלת שיעור ההשתתפות הוחל גם על אשקלון מ- 60%:40% ל- 75%:25%. גזבר העירייה, פיני בוסקילה, העלה טיעונים דומים לאלו של מקבילו מאשדוד: "הרכב האוכלוסייה איננו תואם את המעבר לאשכול 5. לא יתכן ששמים את אשקלון באותה קבוצה כמו רחובות".

חשבת שכר בעיריית באר שבע, צביה סעדון: "לא יתכן שנקבעה אותה רמת תקצוב של המועצה הדתית לבאר שבע ולסביון 60%:40%. באר שבע סובלת מבעיות סוציו-אקונומיות רבות ואף סובלת ממצב ביטחוני קשה. רק בחודש האחרון סבלנו מנפילות טילים ואין שום סיבה לשינוי אמות המידה מהשנה שעברה. מצבה של העיר לא השתפר ב- 2012".