החל מהחודש תוספת לקצבה לילדים נכים

הביטוח הלאומי החל החודש לשלם לילדים נכים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת תוספת לקצבת הנכות. השר כחלון: נוסיף לסייע לילדים נכים.

אורנית עצר , י"א בניסן תשע"ב

ילדים נכים. ארכיון.
ילדים נכים. ארכיון.
פלאש 90

נכנס לתוקפו תיקון חקיקה המיטיב עם ילדים מעל גיל 3 המשולמת להם קצבת ילד נכה, והם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת. לפי התיקון, הביטוח הלאומי ישלם לילדים אלו תוספת של 487 ₪ לקצבה, החל מינואר 2012.

התיקון לחקיקה התקבל בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ונכנס לתוקפו בחודש ינואר האחרון, כאשר הוועדה נתנה למוסד לביטוח לאומי שישה חודשים להיערך לביצוע התשלומים למשפחות. מתוך הבנת הצרכים המורכבים של משפחות אלה, בביטוח הלאומי נעשו מאמצים רבים להקדים את יישום התיקון, ולהעביר את התשלומים למשפחות לפני חג הפסח.

שר הרווחה והשירותים החברתיים, משה כחלון, מסר היום שמדובר בתוספת חשובה שאני שמח שנכנסת לתוקף לפני חג הפסח. שיפור הקצבאות הניתנות לילדים נכים הוא יעד שלי, ואנו פועלים להוסיף ולסייע ככל שניתן למשפחות עם ילדים נכים.

מנכ"ל הביטוח הלאומי הנכנס פרופ' מור יוסף מסר שהמוסד לביטוח לאומי איתר את  כ- 4,500 ילדים הרשומים בקבצי המוסד כילדים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת, ושילם למשפחות ב-1 לאפריל את התוספת למפרע מינואר 2012. עוד הוסיף שאנו מעריכים שמרבית הילדים הזכאים לתוספת אותרו, ולפי ההערכה עוד כ-300 ילדים נוספים עשויים להיות זכאים לתוספת.

לאחר חג הפסח, המוסד לביטוח לאומי יערוך מבצע למיצוי זכויות בקרב המשפחות על- ידי פנייה במכתב אישי, פרסום מודעות באמצעי התקשורת ובאמצעות עמותות המטפלות בילדים נכים.

הורים לילדים הסבורים שילדיהם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת, ולא קיבלו את התוספת, מוזמנים לפנות לסניפי הביטוח הלאומי כדי שתיבדק זכאותם. חשוב להדגיש כי מדובר בבדיקה פיזית הבודקת את התלות של הילד בעזרת הזולת בביצוע כל פעולות היום יום: הלבשה, אכילה, רחצה, היגיינה אישית וניידות בבית.

התיקון הזה הוא הראשון מבין שורה של תיקונים מוצעים שהתקבלו על ידי צוות שמונה על ידי ראש הממשלה לשאת ולתת עם נציגי ארגוני הנכים, מתוך כוונה לשפר את זכויות הנכים בביטוח הלאומי ובמוסדות נוספים. החברים בצוות היו נציגי משרד האוצר, משרד רוה"מ, והביטוח הלאומי, בראש הצוות עמדה מנכל"ית הביטוח הלאומי היוצאת, גב' אסתר דומיניסיני.

תרומה מיוחדת לתהליך החקיקה היתה לשר הרווחה והשירותים החברתיים, משה כחלון, שבהתערבותו הוגדלה התוספת המדוברת לקצבת ילד נכה מעבר להישגי הצוות.

התוספת לקצבה תינתן בשתי פעימות: השנה התוספת תהיה בשיעור של 23% - היינו תוספת של  487 ₪ לקצבה החודשית, וסכום הקצבה החדש יהיה 2,966 ₪ לחודש .

בינואר 2013 התוספת תגדל בעוד 5% ותעמוד על 593 ₪ לחודש, וסכום הקצבה יהיה 3,072 ₪ לחודש.