משרד החקלאות מגדיל מכסות לחלב עיזים

הביקוש לחלב עזים עלה ב-2011 בכ- 17% והמשרד מעריך כי ב-2012 יעלה הביקוש בכ- 14%. בעקבות העלייה מגדיל הוגדל הייצור בענף זה.

אורנית עצר , י"א בניסן תשע"ב

יותר חלב.
יותר חלב.
צילום: יוסף קרסו

הפרה הישראלית ידועה במעלותיה הרבות ובתנובת החלב הגבוהה שלה, ובהתאם היא מהווה מקור גאווה  לחקלאות הישראלית בעולם. אך היא לא היחידה. מעבודה שנעשתה על ידי ועדת התכנון הענפית במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מתברר כי גם העזים והכבשים קפצו מדרגה ובשנים האחרונות ניכרת עלייה חדה בביקוש למוצרי חלב המגיעים מענפים אלו. על מנת לענות על הביקוש הגובר, הניכר בשנים האחרונות והצפוי גם במהלך שנת 2012, מגדיל השנה משרד החקלאות את מכסות הייצור של ענפי גידול העזים והכבשים לחלב בכ- 3.85 מיליון ליטר.

בישראל נכון להיום כ- 120 מגדלי צאן למטרות חלב. המדובר בענף קטן יחסית (רפת החלב מבקר מונה כ- 950 מגדלים) שנחשב למשפחתי, פחות תעשייתי, הממוקם ברובו הגדול בפריפריה - גידול עזים בעיקר בגליל המערבי וגידול כבשים בעיקר בעמקים.

מוצרי החלב העשויים מחלב עזים מאופיינים בפחות אלרגנים ובהשלכות בריאותיות חיוביות. חלב העזים ידוע כחלב הקרוב ביותר למאפייני חלב אם. מוצרי החלב העשויים מחלב כבשים מאופיינים בערכים תזונתיים גבוהים ובטעמם המיוחד, ומהווים אופציה נוספת לגיוון הטעמים בארוחה.    

על פי נתוני משרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשנים 2010 ו- 2011 אנו עדים לעלייה משמעותית בביקוש למוצרים אלו. לעומת החלב מבקר שעולה מדי שנה בכ- 2.5%, הביקוש לחלב עזים עלה בשנת 2011 בכ- 17% והמשרד מעריך כי בשנת 2012 יעלה הביקוש בכ- 14% נוספים. הביקוש לחלב כבשים עלה בשנת 2011 בכ- 18% וצפוי גידול נוסף בביקוש בשנת 2012, של כ- 20% נוספים. הערכת שיעור הגידול בצריכה מתבססת על הגידול באוכלוסייה, התגברות הביקוש בארץ לאור העלייה במודעות לבריאות ושיפור רמת החיים, וכן הרחבת הייצוא לחו"ל של מוצרים אלו, בהם בעיקר גבינות מחלב כבשים.  

לאור הערכה זו, קבע משרד החקלאות כי בשנת 2012 יוגדלו מכסות הייצור של ענפים אלו. מכסת הייצור של חלב כבשים עמדה בשנת 2011 על כ- 7.7 מיליון ליטר וכעת תוגדל מכסת הייצור בכ- 1.05 מיליון ליטר נוספים, שיחולקו בין המגדלים הקיימים. בענף העזים עמדה מכסת הייצור בשנת 2011 על כ- 9.8 מיליון ליטר וכעת מתוכננת הגדלה של המכסה בכ- 2.8 מיליון ליטר נוספים, אשר כ- 200,000 ליטר מתוכם מיועדים למגדלים חדשים.

אורית נוקד, שרת החקלאות ופיתוח הכפר אמרה כי "הגדלת מכסות הייצור תאפשר למגדלים להתגבר על המחסור הקיים, ותבטיח כי הצרכן הישראלי ימשיך ליהנות ממגוון  מוצרי חלב צאן, וזאת כחלק מהמגמה בשנים האחרונות של עלייה בצריכה של מוצרים אלו".

נכון להיום, הביקוש למוצרי חלב העשויים מעזים וכבשים נע על קשת רחבה הכוללת מוצרי חלב ניגר, בהם יוגורטים למיניהם, גבינות רכות וגבינות קשות. הוספת מכסות הייצור החדשות הנה שוות ערך לכ- 1,000 טון מוצרי גבינה.

בישראל צורך היום אדם ממוצע כ- 180 ליטר מוצרי חלב שמקורם בקר מדי שנה, וכ- 3 ליטר בלבד מוצרי חלב שמקורם עזים וכבשים.