פרקליטיו של וינר נגד מבקר המדינה

פרקליטיו של אל"מ וינר: העברת טיוטה חלקית בלבד לעותר היא בגדר אפליה פסולה ושרירותית שפוגעת בהגנתו ומקנה לאחרים יתרון בלתי הוגן.

קובי פינקלר , י"א בניסן תשע"ב

ארז וינר
ארז וינר
דובר צה"ל

ימים ספורים לפני שמבקר המדינה יפרסם את הדו"ח המלא בפרשת הרפז, הרוחות מתלהטות.

עתירה דחופה שהוגשה הבוקר לבית המשפט הגבוה לצדק מפנה אצבע מאשימה נגד משרד המבקר אשר העביר את דו"ח הטיוטה השלמה למבוקרים (השר ברק והרמטכ"ל לשעבר אשכנזי) ורק לאל"מ ארז וינר הוגשה טיוטה חלקית בלבד.

העותרים טוענים כי עצם העובדה הזו היא בגדר אפליה פסולה ושרירותית שפוגעת בהגנתו ומקנה למבוקרים האחרים יתרון בלתי הוגן על פניו, כלשונם.

בעתירה נכתב:

  1. מדוע לא יעמיד משרד המבקר לרשות העותר את כל החומר המצוי בידיו, הנוגע להליך הבדיקה שהמשיב ערך, אשר יש לו רלוונטיות לעותר - בין אם ישירה ובין אם עקיפה - ואשר עשוי להשפיע על מסקנות המשיב ביחס אליו.

  2. מדוע לא יעמיד המשיב לרשות העותר רשימה של כל החומר שנאסף על ידי המשיב (למעט זה שכבר הועבר לעותר), תוך ציון, ביחס לכל אסמכתא, במי היא עוסקת ובמה היא עוסקת.

  3. מדוע לא ישנה המשיב את המועד שקצב להעברת התייחסות העותר לטיוטת הדו"ח, כך שהעברת התייחסות העותר לטיוטה תיעשה פרק זמן סביר מיום שיימסר לעותר מלוא החומר הרלוונטי הדרוש לו לשם להגנתו.

"ככל שהמשיב יעמוד בסירובו להעמיד לרשות העותר את החומר הרלוונטי האמור - שהינו חיוני לעותר לשם העברת התייחסותו הנאותה לטיוטת הדו"ח - ובכך לא יאפשר לו להגן על עצמו, מדוע לא יסיר המשיב מן הדו"ח כל התייחסות הנוגעת לעותר אשר יש בה כדי לפגוע בכבודו ובשמו הטוב", נאמר.

ממשרד מבקר המדינה נמסר כי משרד מבקר המדינה דוחה את הטענות של אלוף משנה ארז וינר, שעתר לבג"ץ נגד המבקר בטענה כי אינו מעביר לו את כל החומר אותו הוא צריך לשם הגנתו בפרשת הרפז.

דובר משרד המבקר, שלמה רז, אמר כי "אלוף משנה ארז וינר קיבל ממשרד מבקר המדינה את כל החומר הרלוונטי לגבי הגנתו, המתחייב מפסיקת בית המשפט העליון. מעבר לכך יאמר משרד מבקר את המדינה את דברו בתשובה שתוגש לבג"ץ".

חבריו של וינר אומרים הערב, כי אין להם שום כוונה להתעמת עם מבקר המדינה אך לא יתכן שוינר שכה עמל קשות למען בטחון המדינה יופקר ויוזנח והיחס אליו יהא זניח באשר לשאר המוזכרים בדו"ח.