בצל האסון: חזרות לטקס המשואות

תחת צילו הכבד של האסון בו נהרגה הילה בצלאלי ז"ל התקיימו אתמול החזרות הראשונות בהר הרצל לטקס הדלת המשואות.

עוזי ברוך , ב' באייר תשע"ב

חזרות אחרונות
חזרות אחרונות
סקופ 80 - משרד ההסברה והתפוצוטוען....

הצילומים: סקופ 80 - משרד ההסברה והתפוצות