אפרתי יפצה המתלוננת ב- 1.6 מיליון ש"ח

ביהמ"ש המחוזי בתל אביב פסק כי מאבטח הרמטכ"ל לשעבר, ארז אפרתי, יפצה את המתלוננת נגדו בסכום של 1,627,000 ש"ח.

שלמה פיוטרקובסקי , ט' באייר תשע"ב

אפרתי
אפרתי
פלאש 90

שופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, דליה גנות, פסקה כי מאבטח הרמטכ"ל לשעבר, ארז אפרתי, יפצה את המתלוננת נגדו בסכום של 1,627,000 ש"ח.

בפסק הדין ציינה השופטת, כי בדיון בתביעה שנערך בשבוע שעבר הציעה לצדדים לפסוק בתביעה על דרך הפשרה, הצעה שאפרתי הסכים לה מיידית ואילו התובעת, אשר שמה אסור בפרסום, ביקשה כמה ימים לחשוב עליה.

הבוקר הודיעה התובעת לבית המשפט כי היא מסכימה להצעת השופטת, ועל כן קבעה השופטת את סכום הפיצוי, "לאחר שקראתי בעיון רב את כתב התביעה וצרופותיו, את כתב ההגנה, את חוות הדעת הרפואית שהוגשה על ידי התובעת ואת כל החומר שבתיק, הנני בדעה, כי סכום הפיצוי הראוי הינו בסך של  סך 1,627,000 ₪".

בפסק הדין ציינה עוד השופטת, כי "במהלך הדיון הובהר לבעלי הדין, כי פסק הדין שינתן לא יהיה מנומק, ומשכך יקשה עליהם עד מאד לערער עליו".

עוד ציינה השופטת, כי פסק הדין ניתן "בהתאם להוראות הדין והפסיקה והעקרונות החלים על דיני הנזיקין, וזאת ללא כל קשר ליכולתו, או אי יכולתו הכלכלית של הנתבע לשלם את סכום פסק הדין שיינתן".

מסכום הפיצוי הורתה השופטת לנכות את הפיצויים אותם שילם אפרתי למתלוננת במסגרת ההליך הפלילי, 150 אלף ש"ח, ועל כן הסכום אותו ישלם בפועל יעמוד על 1,477,000 ש"ח, אליהם יתווספו שכר טרחה ותוספות נוספות בסך 180 אלף ש"ח.