בג"ץ: הטבות מס ל- 3 ישובים דרוזיים וערביים

שופטי בג"ץ קיבלו את עתירת הישובים, מזרעה, כיסרא-סמיע ובית ג'אן והורו להכלילם במפת הטבות המס. מנגד בוטלו ההטבות לישובים אחרים.

שלמה פיוטרקובסקי , א' בסיון תשע"ב

ביקורת. שופטי בג"ץ
ביקורת. שופטי בג"ץ
פלאש 90

שופטי בג"ץ, הנשיאה בדימוס דורית ביניש, המשנה לנשיאה בדימוס אליעזר ריבלין והנשיא אשר גרוניס, קיבלו את עתירתם של הישוב הדרוזי בית ג'אן והישובים הערביים כיסרא-סמיע ומזרעה, והורה על הכללתם במפת הטבות המס.

מנגד הורו השופטים לבטל את תוקפו של תיקון מספר 146 לפקודת מס הכנסה בכל הנוגע לחמישה ישובים יהודיים אשר הוספו למפת הטבות המס, זאת ללא קריטריונים ברורים.

השופטת ביניש קבעה בפסיקתה, כי "רשימת היישובים הנהנים מהטבות המס לפי סעיף 11(ב) לפקודה נקבעה ללא אמות מידה ברורות, גלויות ושוויוניות. יישובים הוספו או הורדו ממנה ללא כל רציונל כתוב, שיכול לסייע בבחינה האם ישנה הבחנה רלוונטית בין יישובים שזכו להטבת המס ובין יישובים שאינם נהנים מהטבה זו. סעיף 11(ב) גם אינו כולל אמת מידה המבהירה את ההבחנה בשיעור ההטבה לה זכאים יישובים שונים".

לדבריה, "פרקטיקה חקיקתית זו – מעבר לשרירותיות הרבה הטמונה בה – מעוררת חשש ממשי לפגיעה בזכות לשוויון, המחייבת מתן יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים (ראו, מבין רבים אחרים: עניין יקותיאלי, פסקה 35 לפסק-דיני; עניין התנועה ליהדות מתקדמת, פסקה 11 לפסק-דיני). היעדרו של קריטריון כלשהו להערכת ההבחנה בין היישובים השונים מקשה על הקביעה האם לפנינו יחס שונה לשווים או שמא יחס שונה ליישובים המקיימים ביניהם שוני רלוונטי. הקביעה מיהם ה"שווים" ומיהם ה"שונים" לצורך החוק מותנית בהגדרת "קבוצת השוויון" – היא הקבוצה שהכלולים בה ראויים ליחס שווה, ואלה מחוצה לה ראויים ליחס שונה".

למרות זאת עוכב ביצוע פסק הדין למשך שנה תמימה על מנת לאפשר לממשלה ולכנסת לחוקק מחדש את מפת הטבות המס עם קריטריונים ברורים. 

לדברי עו"ד עאוני בנא מהאגודה לזכויות האזרח, "ממשלה יכולה להחליט לתת הקלות במס למי שבאמת ראויים לכך. שוויון, צדק חברתי ומינהל תקין משמעם בראש ובראשונה שקבלת החלטות מסוג זה תהיה על בסיס קריטריונים שוויוניים ושקופים. העובדה שאף יישוב ערבי לא נכלל ברשימת הזכאים, היא רק המחשה נוספת הן לאפלייתם השיטתית והממוסדת של האזרחים הערבים והן לתרבות פוליטית מושחתת שמיטיבה עם מקורבים".

לדברי עו"ד סאוסן זהר מעדאלה, "אנו מברכים על פסק דין חשוב זה, אך חשוב לציין כי עתירה זו נידונה בבית המשפט במשך 7 שנים ולאורך כל התקופה הזאת הממשלה והכנסת לא עשו דבר כדי לתקן את המצב. אנו מקווים שהממשלה והכנסת יקיימו את פסק הדין וייתקנו את החוק באופן שיבטיח שוויון לכלל האזרחים, ויינתן משקל למצב הסוציו-אקונומי העגום של הישובים הערבים בכלל והישובים הערבים-הבדווים בנגב בפרט. על המדינה להכליל ישובים אלה ברשימת הזכאים להטבות מס".