היועמ"ש: תיק "תורת המלך" ייסגר

היועמ"ש החליט על סגירת התיק בעניין 'תורת המלך', "מובן מאליו כי אין בהחלטה כדי לבטא קבלה של הדברים הקשים המובאים בספר", כתב.

ישי קרוב , ז' בסיון תשע"ב

הרב יעקב יוסף הרב דב ליאור
הרב יעקב יוסף הרב דב ליאור
הלל מאיר

סגן בכיר לפרקליט המדינה, עו"ד שלומי אברמזון, הודיע היום (שני) כי היועמ"ש החליט על סגירת התיק בעניין פרסום הספר 'תורת המלך'.

בנימוקו כתב אברמזון, "לאחר בחינת הדברים התגבש החשד כי בפרסום הספר עברו מחברי הספר ונותני ההסכמות עבירות של הסתה לאלימות ולגזענות".

"מחברי הספר נחקרו... הרבנים ליאור ויעקב יוסף אשר זומנו לחקירה התעלמו לאורך חודשים מההזמנה זו ואף הודיעו במפורש כי לא יתייצבו לחקירה. נוכח זאת הוצא נגדם צו מעצר, הם הובאו לחקירה ונחקרו באזהרה".

אברמזון ציין כי "מחברי הספר טענו כי מדובר בספר הלכה שסוקר ומסביר מקורות תורניים וכי הספר לא קובע כיצד לנהוג הלכה למעשה ובכלל הוא לא כתוב כספר הוראה, אלא כספר עיון ולימוד מעמיק. עוד הבהירו המחברים כי הסמכות לדון ... היא למלכות ואל ליחיד".

"לטענת המחברים", ציין אברמזון, "בפרסומים בתקשורת הוצאו דברים מהקשרם ולא ניתן משקל לשימוש במינוחים ההלכתיים".

לסיכוםן כתב אברמזון, "לאחר עיון בחוות דעת הפרקליטות ולאחר שקויימה התייעצות בנושא, החליט היועמ"ש לסגור את תיק החקירה נגד מחברי הספר ונותני ההסכמות בשל העדר ראיות מספיקות ברף הגבוה הנדרש במשפט הפלילי. בעניין עבירת ההסתה לגזענות החליט היועמ"ש כי אין די ראיות להעמדת המחברים לדין פלילי בעבירה זו, בין היתר בשל קושי לקבוע כי הפרסום נעשה דווקא 'מתוך מטרה להסית לגזענות', כדרישת החוק".

"קשיים ראייתיים מחייבים את סגירת התיק. יחד עם זאת, מובן מאליו כי אין בהחלטת הסגירה כדי לבטא קבלה של הדברים הקשים המובאים בספר זה. נהפוך הוא - הדברים ראויים בעיני היועמ"ש לכל גינוי והוקעה".

בסיום מכתבו, ציטט אברמזון את דברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל בספרו 'מידות הראי"ה' שם כתב "אהבת הבריות צריכה להיות חיה בלב ובנשמה... להתפשט על כל האדם כולו למרות שינויי הדעות דתות ואמונות ולמרות כל החילוקים של הגזעים".

יו"ר ועד מתיישבי שומרון, בני קצובר, אמר בתגובה לסגירת התיק נגד מחבר 'תורת המלך' ונותני ההסכמות: "אנו דורשים את פיטוריו של שי ניצן שאחראי לקרקס סביב המעצרים והתנהגותו חסרת הרסן בפרשה זו".

"היום הוכח שדרכי החקירה שננקטו כלפי הרבנים,הרעש שהתלווה לכך והביטויים שביזו את כבודה של התורה וחכמיה נבעו כולן מלחץ תקשורתי ורצון לייצר מהומה על לא מאומה. ראוי ש'אבירי' חופש הביטוי ובכירי הפרקליטות האחרים יביעו את התנצלותם בפני הרבנים על העליבות שבה ביזו את הרבנים ללא סיבה".

תנועת 'נאמני תורה ועבודה' מסרה הערב, "אנו גאים במערכת המשפט של מדינת ישראל אשר הבינה מצד אחד את הבעיתיות הרבה שבספר ואת חומרת הדברים הכתובים בו, ומאידך הבינה שראוי לטפל בסוגיות שכאלו במישור הציבורי חינוכי ולא בזירה המשפטית".

"בהתאם לתפיסה זו תנועת נאמני תורה ועבודה מוציאה השבוע חוברת הדרכה לנוער העוסקת בשאלת היחס לגויים. חוברת זו מהווה תשובה חינוכית וציבורית לספר תורת המלך ואנו מאמינים כי זו היא הדרך הנכונה לפעול כנגד מגמות ההקצנה הבאות לידי ביטוי בספר תורת המלך".