צעד נוסף בדרך להסדר נושים להוצאת פלדהיים

הוצאת הספרים פלדהיים ורשת חנויות הספרים והיודאיקה מוצעים בימים אלו למכירה לציבור כחלק מתכנית ההבראה לרשת.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' בסיון תשע"ב

מטפל במכירה. עו"ד קמפנר
מטפל במכירה. עו"ד קמפנר
יח"צ

בסוף השבוע פורסמו בעיתונים הודעות המזמינות את הציבור להשתתף במכרז בו מוצעות למכירה המניות של שתי החברות ('פלדהיים יודאיקה' - רשת החנויות, ו'יעקב פלדהיים בע"מ' – חברת ההוצאה לאור).

בחודשים האחרונים עסקו אנשי המקצוע והמנהלים מטעם הנאמן, אשר מונה על ידי בית המשפט לצורך גיבוש הסדר נושים, בשימור ערכה של החברה ובהמשך הפעלתה.

המטרה: מזעור החובות, שמירה על נכסי החברות וערכם, הגנה על הנושים והגעה לשלב הנוכחי, קרי, מכירת החברה כעסק חי המחזיק את עצמו וקבלת התמורה הגבוהה ביותר שניתן ע"מ לסייע בהשבת החובות לנושים.

משרד עורכי הדין שמנהל את הפעילות הכלכלית בשם בית המשפט, בראשותו של עו"ד יעקב שפיגלמן, מימש תכנית הבראה מדורגת, אשר כללה את מינויו של מנהל מטעם הנאמן, יישום תוכנית התייעלות רחבת היקף שהקטינה באופן דרמטי את הוצאות ההפעלה של החברות, הפעלת חנויות הרשת במתכונת יעילה, הוצאה לאור של כותרים רווחיים מתוך רשימת הכותרים רחבת ההיקף של פלדהיים, הוצאה לאור של כותרים חדשים, בדיקת עומק של  התנהלות החברות בעבר לצורך הפקת לקחים, וכן ניהול מו"מ עם בתי דפוס, סופרים ולקוחות.

הפעלת החברות נעשתה תוך קבלת הנחיות בית המשפט בהתאם לצורך, והבאת נושאים משפטיים העומדים על הפרק להכרעתו. בד בבד הנאמן שיתף פעולה עם כלי התקשורת הדתיים והחרדיים אשר עקבו בעניין אחר הנעשה בפלדהיים.

כתוצאה מכך הקריסה נעצרה, בית ההוצאה לאור המשיך בפעילותו, הדפיס ושיווק את הכותרים שברשותו, והצרכנים הוותיקים יכלו להמשיך לרכוש את מוצרי פלדהיים בחנויות הרשת ובחנויות ספרים נבחרות אחרות.

כעת מגיע שלב חשוב נוסף של הנאמן בהליך הבראת החברות: הוצאת החברות למכרז, וכך במשך 21 יום יוכלו בעלי עניין להציע הצעות ע"מ לרכוש את שתי החברות, ביחד או לחוד. בתום התקופה, יפתחו ההצעות לבדיקה כלכלית מקיפה ע"מ לנתח את משמעות ההצעות ולגשת באמצעותן למימוש תכנית ההבראה הכוללת הסדר עם כלל הנושים של החברות, שכן הרוכש מקבל חברה נקייה מחובות, וחובות העבר מוסדרים באמצעות כספי הרכישה של הרוכש.

יצוין כי קיימת אפשרות שבשם בית המשפט יקיים הנאמן עם הרוכשים הפוטנציאליים משא ומתן, בכל מקרה ההצעה הטובה ביותר עבור העסק והנושים, ואולי גם העניין הציבורי, בהתאם להמלצת הנאמן, תועבר לבית המשפט לשם אישור וביצוע הסדר עם הנושים.

עו"ד בני קמפנר ממשרד הנאמן מבהיר כי בחודשיים הראשונים של הפעלת החברות בידי הנאמן, הרוויחו החברות רווח תפעולי של כחצי מיליון ש"ח וזאת למרות הקשיים השונים, בעיקר תחילת הדרך, והעובדה כי נוכח מהות ההליך המשפטי של הקפאת הליכים הקצוב בזמן, לא בוצעו עסקאות בעלות טווח ארוך, אשר עשויות היו להשיג רווחים נוספים.

התקווה היא כי במסגרת הליך ההזמנה להציע הצעות תתקבל תמורה הולמת עבור הנכסים שימכרו על-ידי הנאמן, ואשר באמצעותה ניתן יהיה לבצע את משימתו המרכזית של הנאמן, שהיא פירעון חובות של החברות בהיקף רחב ככל שניתן, תוך שמירה על מקום עבודתם של עובדי החברות המסורים ועל המשך פעילותו תחת בעלות חדשה, של בית הוצאה לאור ותיק ומכובד שהינו מפעל חיים של ר' יעקב פלדהיים, אשר במשך עשרות שנים העשיר את עולם הספרות התורנית בספרים חשובים מרכזיים ואיכותיים.

עד להחלטת בית המשפט בשאלה מי יהיה הבעלים הבא של החברה, בפלדהיים ממשיכים להוציא ספרים חדשים, ספר חדש של חיים ולדר יוצא בימים אלה כל ילד הוא אומן וכן כותרים נוספים בעברית ובאנגלית.