נחלת תלמידי הישיבות. לא רק הגבוהות

בקובץ מאמרים חדש ניתן להתפעל משיעורים בסוגיות הבבלי, שהכינו תלמידים בגיל תיכון לאחר הבנה עמוקה שלא תבייש תלמידי ישיבה גבוהה.

ישי קרוב , י"ד בסיון תשע"ב

לומדים גמרא
לומדים גמרא
ישיבת ההסדר בקריית גת

מפירות ארץ הצבי
תלמידי ישיבת בני צבי
הוצאת ישיבת בני צבי, 215 עמ'.

מה שהיה מקובל עד היום בישיבות הגבוהות וההסדר, הופך להיות נחלת הישיבות התיכוניות.

זו כבר החוברת השלישית שתלמידי ישיבת 'בני צבי' בבית אל מוציאים לאור. מדובר בחוברת של שיעורים כתובים בסוגיות השונות, במסכת הגמרא הנלמדת בישיבה – שיעורים שהתלמידים עצמם כתבו.

אי אפשר שלא להתרשם מההשקעה של התלמידים, אבל יותר מזה מהעומק וההבנה של הגמרא על ידי תלמידי הישיבה – הצעירים והמבוגרים גם יחד.

אולי מה שכתב ראש הישיבה, הרב אהרון טרופ בפתח החוברת, מעיד על תוכנה, "אתה נכנס לבית המדרש בישיבות הללו ומתפעם מהרצינות מהלימוד ומאווירת הקדושה. זה כאן ועכשיו – מאות בני נוער דתיים לאומיים, אוהבים ללמוד תורה. עשרות תלמידים שעמלו והקדישו מזמנם הפנוי העמיקו בחקר בלמדנות ובשכל ישר".

מעיון בחוברת ניתן להתרשם כי בחוברת שיצאה בעידוד של המחנכים בישיבה ומהעומד בראשה, נכתבו מאמרים תורניים וישיבתיים, בהם הלימוד, העיון והעומק ניכרים בהחלט.

אין מדובר בעוד דבר תורה או בעוד 'וורט', מדובר בלימוד עיוני שלא יבייש ישיבות גבוהות והסדר והכל על חשבון הזמן הפרטי של התלמידים, מה שמראה בהחלט על אהבת התורה הבוערת בקרבם.

בעיית לימוד הגמרא נידונה רבות על ידי מחנכים רבים בחוסר אונים, מול תלמידים שהגמרא לא כל כך מעניינת אותם בלשון המעטה. בחורבת זו ניתן להבחין כי לימוד הגמרא הוא דבר שאכן ניתן להפנים בליבותיהם של התלמידים ואולי בעיית לימוד הגמרא אינה אלא בעיית מלמדי הגמרא.