החיטה הושלכה, החקלאי יפוצה

חקלאי חרדי יפוצה ב-300,000 ש"ח על ידי המדינה בגין נזק שנגרם למכולה בה אוחסנו גרעיני חיטה שמורה אשר יועדו למצות.

חיים לב , כ"א בסיון תשע"ב

שבועות חיטה
שבועות חיטה
פלאש 90

חקלאי חרדי יפוצה על ידי המדינה בגין נזק שנגרם למכולה בה אוחסנו גרעיני חיטה שמורה אשר יועדו למצות – כך קבעה שופטת בית משפט השלום בפתח תקווה.

החקלאי החרדי תבע מהמינהל 1,000,000 שקל בגין נזקים אשר נגרמו לו כתוצאה מעבודות המינהל במסגרתן הוזזה המכולה וחלק מתכולתה אף הושלכה ממנה.

פקחי המינהל ניסו לטעון כי המכולה הוצבה על קרקע של המינהל ומשכך החליטו להזיזה. לדבריהם,  בשל משקל המכולה נאלצו הפקחים לפרוץ אותה ולהוציא ממנה 150 שקי תבואה שהיו בתוכה. לאחר מכן הציבו שלט בסמוך למתחם המנהל שציינו כי הכניסה אסורה למתחם האמור. 

החקלאי החרדי טען בבית המשפט, כי ברגע שהמכולה נפרצה על ידי המינהל, קבע בד"ץ "בית יוסף" כי החיטה שהיתה בתוכה כבר איננה בגדר "חיטה שמורה", ומכאן הנזק הכספי. עוד טען התובע, כי המינהל שגה בגבולות השטח וכי המכולה הונחה על גבי שטח אותו חכר.

שופטת בית משפט השלום בפתח תקווה קיבלה באופן חלקי את תביעתו ופסקה כי החקלאי יפוצה בסכום של כ- 300,000 שקל.