המבקר: אין להפלות בין מבוקרים

מבקר המדינה הגיש היום (שלישי) הודעה לבג"צ, בה הוא תוקף את נסיונו של אל"מ ארז וינר לדחות את פרסום הדו"ח בפרשת הרפז למבקר הבא.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב בסיון תשע"ב

ארז וינר
ארז וינר
דובר צה"ל

מבקר המדינה הגיש היום (שלישי) הודעה לבג"צ, בה הוא מביע שוב את תקוותו כי יתאפשר לו לסיים את העבודה הרבה שהושקעה בבדיקת "פרשת הרפז".

בהודעה מעדכנת שהוגשה היום לבג"צ, כותבים עוד באי כוחו של מבקר המדינה עו"ד פרופ' דוד ליבאי ועו"ד ניצן וולקן, כי באי כוחו של אל"מ וינר אינם מסתירים כי האינטרס שלהם הוא, שלא המבקר הנוכחי יהיה זה שידון בעניינו של וינר. ומוסיפים כי הם יודעים שאם מבקר המדינה הנוכחי לא יסיים את הכנת הדוח, אפשר שהדוח לא יפורסם ואפשר שפרסומו ידחה לזמן רב.

מבקר המדינה מדגיש שמבוקרים רבים, ובהם מבוקרים מרכזיים בפרשה, עמדו בלוח הזמנים ומסרו את תגובותיהם לטיוטת הדוח במועד שנקבע להם. המבקר טוען שאין להפלות בין מבוקרים, ויש לנהוג כלפיהם באופן שוויוני ומידתי, ואין לתת אפשרות למבוקר לקבוע באופן בלעדי אם דוח ביקורת יפורסם.

לפי החלטת בג"צ על אל"מ וינר להגיש את תגובתו לטיוטת הדוח עד ליום 25.6.12. הוא קיבל על פי בקשתו, חומר רב שאסף משרד מבקר המדינה, שרובו, לדעת המבקר, אינו דרוש להכנת התגובה לטיוטת הדוח. עליו להגיש את תגובתו במועד שנקבע לו. מבקר המדינה ישקול היטב כל טענה של אל"מ וינר, וכן ישקול אם נותר לו זמן מספיק להשלים את הדו"ח. מבקר המדינה יכול גם לשקול את הצעת באי כוחו של וינר להוציא דו"ח חלקי בלבד. ראוי להשאיר שיקולים אלו למבקר המדינה.

באי כוחו של מבקר המדינה מבהירים, כי הכלל הוא שאין מבוקר אחד מקבל את תגובתו של מבוקר אחר לטיוטת הדו"ח. אין זכות מוקנית למבוקר להתאים את תגובתו לטיוטת הדוח לתגובת מבוקר אחר. עם זאת, היה ותגובת מבוקר עשויה להשפיע על טיוטת הדוח הסופי, היא או קטע רלוונטי ממנה יועברו לידיעת העותר אל"מ וינר ותינתן לו הזדמנות להגיב.

מסיבה זאת לא הועבר לעותר אל"מ וינר החומר מיום 8.4.12 ששלח העיתונאי אמנון אברמוביץ' למבקר המדינה. מדובר בתגובה של אברמוביץ' לקטעים מטיוטת הדוח שהועברו אליו לצורך קבלת תגובתו. מסיבה זאת לא הועברה גם התגובה ששלח בועז הרפז לטיוטת הדוח למבוקרים אחרים.

באי כוחו של מבקר המדינה מבקשים מבג"צ לדחות את העתירה שהגיש אל"מ וינר.