בג"ץ: על וינר להגיש תגובה למבקר במועד

שופטי בג"ץ סירבו להאריך את משך הזמן בו יוכל אל"מ ארז וינר להגיב לדו"ח המבקר, זאת למרות טענותיו כי לא קיבל את כל החומר בעניינו.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ב בסיון תשע"ב

מושך זמן? ארז וינר
מושך זמן? ארז וינר
פלאש 90

שופטי בג"ץ, עדנה ארבל, אמנון רובינשטיין ונועם סולברג, דחו את בקשתו של אל"מ ארז וינר לדחות פעם נוספת את הגשת תגובתו לדו"ח מבקר המדינה.

וינר טען, כי למרות התחייבותו של המבקר לא הועבר לפרקליטיו כל החומר שאותו התחייב המבקר להעביר, אולם במשרד המבקר דחו את הטענות.

שופטי בג"ץ קבעו כי ככל שוינר יחפוץ לעשות זאת הוא רשאי לבקש חומרים נוספים ממשרדו של המבקר וכי על המבקר לבחון בקשות אלו באופן ענייני, אולם אין בכך כדי להאריך את מועד הגשת התגובה מצידו.

"אנו יוצאים מהנחת ההגינות האישית והמוסדית המחייבת את המבקר ואת עובדי משרדו, שמשמעה בין השאר כי יתנו דעתם למשאלות העותר, באופן שמה שייצא, ככל שייצא, מתחת ידיו של המבקר יהא רק לאחר שנחה דעתו בבירור כי ניתן לעותר כל הדרוש לתגובתו בפני הביקורת. על בסיס האמור, אנו סבורים כי הנושא בא על פתרונו והחומר הנדרש לתגובה נמסר לעותר והוא יוכל להשלים הכנת תגובתו על פיו", קבעו שופטי בג"ץ.

בהודעה חסרת תקדים שיצאה היום מטעם משרד מבקר המדינה מואשם וינר במפורש, כי הוא מנסה "למשוך זמן", על מנת שלא המבקר לינדנשטראוס הוא שיקבל את ההחלטות בעניינו.