מתקדם לחקיקה: גמלאות משרתי הקבע יוצמדו למדד

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק המבקשת להצמיד למדד את גמלאות משרתי הקבע בצה"ל.

חזקי ברוך , כ"ג בסיון תשע"ב

פטור מארנונה. כץ
פטור מארנונה. כץ
פלאש 90

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת בראשות ח"כ חיים כץ (ליכוד) אישרה היום לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק הממשלתית שמוזגה עם הצעת חוק פרטית של יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ, לפיה תשונה שיטת עדכון גמלאות משרתי הקבע בצה"ל, והן יוצמדו למדד המחירים לצרכן. עלות הצעת החוק: מיליארד שקלים בשנה, ועוד כשני מיליארד וחצי בתשלום חד פעמי. בכך יצטרפו גמלאי צה"ל לעובדי המדינה ולגמלאי המשטרה והשב"ס, אשר גמלתם הוצמדה כבר למדד.  עד כה, חושבה קצבתו של משרת קבע פורש בהתאם לדרגתו ערב הפרישה ובהתאם לשינויים במשכורתו של משרת קבע פעיל באותה דרגה.

עוד נקבע כי: כניסתו של החוק לתוקף תהיה רטרואקטיבית – החל ב-1 ביוני 2012, והתשלומים יתפרשו על פני עשר שנים. אם נפטר הגמלאי וטרם קיבל את מלוא התוספות המגיעות לו, יוכלו יורשיו להוון את הסכומים באופן מיידי. תוענק לגמלאי צה"ל תוספת שחיקת שכר בגובה 5% עד 12% עבור מי שפרש משירות קבע לפני שנת 2008, בהתאם למועד הפרישה של כל גמלאי וגמלאי. התוספת תינתן על התקופה שקדמה לשנת 2008, והתשלום יתבצע עבור ינואר 2012 ואילך (כלומר: גם רטרואקטיבית). הגמלאים יקבלו רטרואקטיבית את תוספות השכר להן היו זכאים לו הצעת חוק זו היתה מתקבלת כבר בשנת 2009. יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ דרש שחלק גדול יותר מסכומים אלה יוצמד למדד, וכך התווספו 30 מיליון שקלים לגמלאים.

חבר הכנסת כץ מציג הישג נוסף בדמות ביטול מוחלט של ההוראה לפיה גמלאי צה"ל שפנה ל"קריירה שנייה" והועסק במקום עבודה חדש המוגדר כ"קופה ציבורית" (למשל: חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות), ישלם שיעורי מס מוגדלים על הפנסיה שלו.

במהלך הדיון הושגה הסכמה על הקלות בתשלומי היוון כספי הפנסיה עבור נכי צה"ל שעלותה 400 מיליון שקלים.

חבר הכנסת כץ מסכם בסיפוק את הדיון ואומר: "הצלחנו להגיע להישגים מרשימים ולשינויים בהצעת החוק כך שייטיבו עם גמלאי צה"ל. עם זאת, אני סבור שנכון היה לאפשר לכל גמלאי לבחור בעצמו האם ירצה להצמיד את גמלתו למדד או להישאר צמוד למשכורת משרת פעיל, אף על פי שאני משוכנע כי רובם המוחלט היו בוחרים בהצמדה למדד. אמשיך לתת כתף תומכת לגמלאי ומשרתי כוחות הביטחון ולשמש כיו"ר ועד לא רשמי לכל אותם אלה שאין ביכולתם להתאגד".

ברוך לוי, יו"ר ארגון "צוות" (ארגון גמלאי שירות הקבע בצה"ל) בירך על אישור הצעת החוק. "זהו סיומו של מאבק שנמשך שנים ויום חג לגמלאי צה"ל", אמר.