5 מבנים ראשונים יובאו היום ל"גבעת היקב"

החטיבה להתיישבות מביאה היום את 5 המבנים הראשונים של מתיישבי מגרון ב-14 משאיות, כחלק מההכנות להעתקת הישוב.

נתנאל כ"ץ , כ"ז בסיון תשע"ב

העבודות באתר היקב ליישוב החלופי של מיגרון
העבודות באתר היקב ליישוב החלופי של מיגרון
תמר אסרף

החטיבה להתיישבות מביאה היום את 5 המבנים הראשונים של מתיישבי מגרון ב-14 משאיות, זאת במקביל להמשך עבודות פיתוח ותשתית נרחבות בגבעת היקב.

שני מבנים בגודל 120 מ"ר כל אחד יחוברו יחדיו למבנה ציבור בגודל 240 מ"ר. בנוסף יגיעו עוד שלושה מבני מגורים בגודל 72 מ"ר כל אחד. עד סוף השבוע מתוכננים להגיע 22 מבנים למגרון (גבעת היקב), בהם 18 מבני מגורים ו- 4 מבני ציבור. עד תחילת אוגוסט מתוכננים להיות במקום 54 מבנים.

העבודות להקמת השכונה מתבצעות, לאחר שבתחילת חודש מאי התקבלה החלטת הממשלה להעברת תושבי מגרון אל "גבעת היקב", בהתאם להחלטת בג"צ לפינוי מגרון עד לראשית אוגוסט. השכונה הזמנית תשמש את חמישים המשפחות, עד להקמת שכונת קבע באותו האזור.

"רק לפני כחודש היתה במקום גבעה טרשית בלבד והיום אנחנו כבר מציבים מבנים ראשונים בשטח. גייסנו את כל הכוחות בכדי שהאתר החדש והמגורים הזמניים שבו יהיו מוכנים לקליטת תושבי מגרון עד לראשית אוגוסט, המועד שנקבע בהחלטת הממשלה", אמר יו"ר החטיבה להתיישבות של ההסתדרות הציונית דני קריצ'מן, "עבודות הכשרת השטח והקמת התשתיות נמצאות בעיצומן, בתאום עם המועצה האזורית מטה בנימין, המינהל האזרחי והחברה הכלכלית לפיתוח מטה בנימין. אנשי החטיבה להתיישבות השלימו כבר את עבודות העפר והקירות התומכים ומתמקדים כעת בהסדרת תשתיות מים, ביוב וחשמל, במקביל לקבלת כל האישורים הנדרשים, וזוכים לשיתוף פעולה מגורמים רבים וטובים, בהם חברת חשמל, בזק ואנשי התכנון".

השטח בו מקימה החטיבה להתיישבות את שכונת המגורים, מתפרש על פני כ-100 דונם, מתוכו 42 דונם המיועדים, בשלב זה, למחנה הזמני. בשטח זה, תחל היום הצבתם של 50 מבני מגורים יבילים , בנוסף לארבעה מבנים יבילים גדולים במיוחד (כ-250 מ"ר לכל מבנה) אשר ישמשו למבני הציבור של השכונה הזמנית. היקף התקציב שאושר לביצוע המחנה הזמני "בגבעת היקב" עומד, בשלב זה, על סך של 24.72 מיליון שקל.