משרד האנרגיה: מבצע ההחלפה הבא – גם לאברכים

לדברי מנכ"ל משרד האנרגיה והמים ציבור האברכים ייכלל במכרזים הבאים של המשרד להחלפת המוצרים החשמליים בחסכוניים יותר.

חיים לב , כ"ח בסיון תשע"ב

סערה בוועדה. גפני
סערה בוועדה. גפני
פלאש 90

צבור האברכים ייכלל במכרזים הבאים של משרד האנרגיה והמים, להחלפת המוצרים החשמליים בחסכוניים יותר - כך הבטיח מנכ"ל משרד האנרגיה והמים שאול צמח במכתב ליו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני.

גפני פנה לשר ולבכירי משרדו, בשל העובדה כי במכרז האחרון שהמשרד הוציא להחלפת המקררים הישנים לחדשים ויעילים יותר, לא השתתפו האברכים, מאחר והוכנסו אך ורק מקבלי הבטחת הכנסה מהביטוח הלאומי ולא כאלו המקבלים הבטחת הכנסה ממשרד החינוך, כדוגמת האברכים.

לפני מספר חודשים פנה גפני לשר לנדאו ולבכירי המשרד ואמר כי לא יתכן שהציבור החרדי יופלה לרעה, וכי משפחות של אברכים שבמצוקה ומעוטות יכולת, לא יוכלו להשתתף במכרז, כמו כל שאר האוכלוסיות מעוטות יכולת במדינה הזוכות להשתתף במכרזים הללו.

במענה לפנייתו כותב מנכ"ל משרד האנרגיה והמים שאול צמח כי "במגמה לצמצם את היקף הביקושים לחשמל בישראל, פרסם משרד האנרגיה והמים בחודש דצמבר האחרון מכרז ראשון בקרב אוכלוסיית מעוטי הכנסה, שתכליתו החלפת מקררים ישנים ולא יעילים אנרגטית במקררים חדשים ויעילים אנרגטית, תוך גריטת המקררים הישנים".

צמח כותב כי לאור פנייתו של יו"ר וועדת הכספים התברר כי קיימות אוכלוסיות נזקקות בעלות סף הכנסה זהה לאלו מהביטוח הלאומי, או דומה, שאינן נכללות ברשומות הביטוח הלאומי "לאור זאת מיפינו את כלל האוכלוסיות מעוטות ההכנסה שאינן נכללות ברשומות הביטוח הלאומי על מנת לוודא כי אוכלוסיות אלו תוכלנה ליהנות ממכרזי המשרד במסגרת התנאים המוצעים למשפחות מעוטות הכנסה".

במכתבו מציין מנכ"ל המשרד קבוצות אוכלוסייה שלא נכללות במכרז הנוכחי, וביניהם כאמור ציבור האברכים המקבלים קצבאות הבטחת הכנסה דרך משרד החינוך.

במכתבו לגפני מבטיח מנכ"ל משרד האנגריה כי הקבוצות הללו שלא הוכנסו למכרז, והאברכים בתוכם, ייכללו במסגרת המכרזים הבאים, "מהתייעצות עם גורמי המקצוע בתחום, עולה כי קיימות שלוש קטגוריות אוכלוסייה שלא נכללו כאוכלוסיות מעוטות הכנסה במכרז הראשון, וייכללו במסגרת קבוצת אוכלוסייה זו במכרזים הבאים".

צמח כותב עוד במכתבו כי אנשי משרדו פעלו על מנת לגבש את מסד הנתונים ולהתמודד עם כלל הסוגיות הבירוקרטיות הנדרשות לשם הכללת קטגוריות האוכלוסייה הנ"ל, והאברכים בתוכם, במסגרת מכרזי המשרד לאוכלוסיות מעוטות הכנסה. "המשרד עושה כל מאמץ על מנת לאפשר לכלל האוכלוסיות מעוטות ההכנסה את האפשרות להשתתף במכרזים ולהחליף את המוצרים החשמליים בידיהם במוצרים חדשים ויעילים אנרגטית במחיר מסובסד, ליהנות מהחיסכון בצריכת החשמל בהיקף של מאות שקלים בשנה עקב השימוש במקרר היעיל והחדש, ולהשתתף במאמץ הלאומי להתייעלות אנרגטית וצמצום צריכת החשמל".