"מגבלת המשאבים - אינה מאפשרת הגנה מוחלטת"

פרופסורים ואישים נוספים שיגרו מכתב לראש הממשלה ולמבקר המדינה, והביעו את התנגדותם למסקנות דו"ח המבקר.

ישי קרוב , ל' בסיון תשע"ב

פרופסור ישראל אומן
פרופסור ישראל אומן
הלל מאיר

חתן פרס נובל פרופ' ישראל אומן, פרופ' ואישים נוספים שיגרו הערב (רביעי) מכתב לראש הממשלה, בנימין נתניהו ולמבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, והביעו את התנגדותם למסקנות דו"ח המבקר על השריפה בכרמל.

בפתח המכתב צויין כי "אסון השריפה בכרמל הוא אירוע חמור שתבע לצערנו הרב קורבנות רבים. לפיכך יש חשיבות רבה לביקורת של פעולות הרשויות והממשלה המופקדות על הנושא".

"מהדו"ח ניתן להבין שהמבקר גורס שחלה חובה על משרד האוצר להקצות את התקציבים המבוקשים על ידי משרדי הממשלה לכל פעילות מצילת חיים. לגישה זו השלכות מרחיקות לכת על דרך ניהול תקציב המדינה. לפיכך, אנו מבקשים להביע את עמדתנו באשר לדרך הראויה להקצאת משאבי הממשלה בין היעדים השונים".

"המדינה מתקצבת מערכות מצילות חיים בתחומים רבים – וביניהן מערכות הביטחון, הבריאות והתחבורה. הקצאת התקציב בין היעדים השונים צריכה להתחשב בסיכונים הקיימים בכל תחום, בהסתברות להתרחשותם ובמחיר שהם יגבו מאיתנו, אם חלילה הם יתממשו".

החותמים ציינו כי "מגבלת המשאבים הלאומיים אינה מאפשרת לספק הגנה מוחלטת נגד כל הסיכונים ומטבע הדברים הממשלה מחליטה על הקצאת המקורות בהתחשב במכלול הגורמים שמנינו. דרישה שמשרד האוצר יעביר תקציבים לתחומים מצילי חיים מעבר למסגרת התקציב מנוגדת להיגיון הכלכלי והחברתי וגם אינה מתיישבת עם הדין. היא תפגע גם בצורך להקצות משאבים ראויים לתחומים חיוניים אחרים, אף שאינם בחזקת מצילי חיים, כגון חינוך ורווחה".

"גישה זאת, המשתמעת מדוח המבקר, תעודד כל משרד ממשלתי להעביר אחריות למשרד האוצר על-ידי הצגת דרישות מופרזות לתוספת תקציב בנושאים מצילי חיים. היא תעקר לפיכך את תפקידו של כל משרד לדאוג לכך שמסגרת התקציב בתחום אחריותו לא תיפרץ, והשימוש בכספי הציבור ייעשה באופן יעיל ואחראי. כמקובל מזה שנים, מחלוקות בין משרד תחומי למשרד האוצר צריכות לבוא להכרעת הממשלה והכנסת".

בין החותמים נמצאים פרופ' ישראל אומן, פרופ' עומר מואב, אילן כהן, פרופ' צביקה אקשטיין, פרופ' איתן ששינסקי, פרופ' אבי בן בסט, פרופ' ידידה שטרן, ד"ר אריק כרמון, ירום אריאב, יוסי קוצ'יק ועוד.