רב שמחתן זוג בעדים פסולים בכוונה - גונב דעת

ראש מכון צומת, הרב ישראל רוזן, תוקף את ההצעה לחתן זוגות ע"י עדים פסולים כדי למנוע איסור 'אשת איש'.

ישי קרוב , ה' בתמוז תשע"ב

הרב ישראל רוזן
הרב ישראל רוזן
שלומי שלמוני

ראש מכון צומת, הרב ישראל רוזן, מתייחס לדברים שפורסמו לאחרונה על קריאה לרבנים המחתנים חילוניים להעמיד עדים פסולים כדי שהנישואין לא יתפשו.

הרב רוזן מציין כי במאמר שפרסם בשנתון תחומין כרך כ"ה, התייחס הרב הראשי והראשל"צ הרב בקשי דורון לאפשרות זו, ושלל אותה בשל גניבת דעת ורמאות מצד הרב המחתן, חילול השם, ברכות לבטלה והחטאת בני הזוג בחיי אישות ללא נישואין אם יחזרו בתשובה.

במאמר צוטט הרב משה שטרנבוך (ראב"ד העדה החרדית) שקבע כי שימוש בעדים פסולים מכוונים לא מועיל להשאיר את האשה 'פנויה', מכיוון שבדרך כלל יש במקום עדים כשרים והם יכולים להיחשב עדים, גם אם לא מונו לשם כך.

הרב בקשי דורון מספר שרק פעם אחת הסכים לכך, כאשר רב המשטרה דאז, הרב אברהם חזן המנוח, התייעץ עמו בקשר לאסיר עולם שעמד לשאת פרוצה (גם כדי לקבל חופשות). ה'קידושין' נערכו בפסלות מכוונת משום שהגברת הייתה יותר מחשודה שלא תשמור נאמנות, ותחטיא אחרים באיסור אשת איש.