פינוי שכונת האולפנה:
המדינה מבקשת ארכה של 4.5 חודשים להסרת הבתים

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לדחות את מועד הסרת חמשת מבני הקבע בשכונת האולפנה עד ל-15 בנובמבר. העותרים מוחים על עיתוי הבקשה.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בתמוז תשע"ב

שכונת האולפנה
שכונת האולפנה
ישי קרוב

המדינה הגישה לפני זמן קצר לבג"ץ בקשה לדחות את המועד האחרון להסרת חמשת מבני הקבע בשכונת האולפנה עד לתאריך ה- 15 בנובמבר השנה, זאת על מנת לאפשר את ניסורם ופירוקם.

בבקשתה מציינת המדינה, כי מדובר אך ורק במבני הקבע, וכי שלושת הקראוונים לגביהם הוגשה העתירה יוסרו עד המועד שקבע בג"ץ, ובנוסף פינוי המשפחות מהמקום יתבצע עד למועד שקבע בג"ץ.

בבקשתה מציינת המדינה כי פרק הזמן הנוסף נדרש על מנת לתכנן את פירוק הבתים בארבעה שלבים ואת העברת החלקים מהמקום. בניית הבתים מחדש במקום החלופי תתבצע בהמשך ללא קשר.

בתגובה לבקשת המדינה, נמסר מעו"ד מיכאל ספרד, היועץ המשפטי של ארגון 'יש דין' ועורך דינם של בעלי הקרקע כי "על הכוונה להגיש בקשה זו דווח לפני ימים רבים בתקשורת אבל לראשונה הועברה לידיעת עורכי הדין של בעלי הקרקע דקות אחדות לפני הגשתה לבית משפט עם דרישה לתגובה מיידית. לא ניתן להגיב בסד זמנים זה ומצער מאוד ששוב המדינה מציבה את הצדדים ואת בית המשפט בפני עובדות מוגמרות שמשמעותן הפרת צו מפורש של בג״צ, וכל זאת אף מבלי לצרף את התכניות לפינוי שבבסיסן. לאור האמור, תגובה תוגש בנפרד ככל שבית המשפט יורה על כך".

לעומת זאת נציגי קרית הישיבה בית אל והמועצה המקומית בית אל, אשר צורפו כמשיבים לעתירה, הודיעו כי הם מסכימים לבקשת הדחייה.

בבקשת המדינה מוסיפים נציגי הפרקליטות, אסנת מנדל ואורי קידר, כי ככל שהדבר נוגע לדרך הסרת המבנים ברור הוא שנתונה לממשלה הסמכות לקבוע מה תהיה דרך ההסרה.