הישג לח"כ אריאל: לינדנשטראוס ישלים הדו"חות

מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק מבקר המדינה, שיאפשר למבקר היוצא ארכה של שלושה חודשים נוספים לאחר תום הכהונה להשלמת הדו"חות.

שלמה פיוטרקובסקי , ו' בתמוז תשע"ב

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס
פלאש 90

ברוב של 13 בעד, מתנגד 1 ונמנע 1 אישרה מליאת הכנסת את הצעת חוק מבקר המדינה.

על פי הצעת החוק יתאפשר למבקר המדינה שכהונתו תמה בתום תקופת הכהונה הקצובה לאחר שבע שנים, לסיים ולהגיש, בתוך שלושה חודשים מתום תקופת הכהונה, דין וחשבון או חוות דעת שהחל בהכנתם, ובלבד שמסר טיוטה של הדין וחשבון או של חוות הדעת למבוקרים לפחות שלושה חודשים לפני תום תקופת הכהונה.

יש לציין שהסדר דומה קבוע בסעיף 15 לחוק בתי המשפט לגבי שופט שיצא לקצבה או פרש, או שתקופת מינויו לכהונה הסתיימה.

ח"כ אריאל שהציג את החוק במליאה אמר כי הוא סבור שהצעת החוק תחזק את מוסד מבקר המדינה ואת הליך הביקורת. בנוסף חזר והדגיש כי לא יווצר מצב לפיו בראש מוסד המבקר יעמדו שני ראשים.

"המבקר הנכנס הוא זה שיקבע אלו אמצעים יוקצו למבקר היוצא לצורך כתיבת הדו"חות הנותרים, והכל ייעשה בהבנה. בכל ארגון אין מצב שהמנהל-היוצא יכול להורות, אלא רק לבקש. לא מדובר בזימון עדים ובחקירות שהמבקר היוצא ינהל אלא רק בהשלמת דו"חות שכבר הוגשה טיוטה שלו. אין שני מבקרים, אלא רק מבקר המדינה. עם זאת המבקר בדימוס, בדו"ח שהוא יסיים את כתיבתו הוא המחליט ולא המבקר המכהן", אמר אריאל.

ח"כ אריאל הוסיף והודיע כי בכוונתו לתקן גם את חוק יסוד המבקר לפי המלצת יועמ"ש הכנסת וכבר ביום שני הקרוב תקיים הוועדה דיון בנושא.