"תכנית הניסור" - כל מבנה יפורק ל-108 חלקים

כל מבנה שיועתק משכונת האולפנה בבית-אל יפורק ל-108 חלקים, שיאוחסנו באתר מיוחד, כך עולה מתכניות שהוכנו במשרד הביטחון.

שלמה פיוטרקובסקי , ח' בתמוז תשע"ב

Ulpana eviction
Ulpana eviction
Hillel Maeir

כל מבנה שיועתק משכונת האולפנה בבית-אל יפורק ל-108 חלקים, שיאוחסנו באתר מיוחד, ויורכבו מאוחר יותר בשטח היישוב - כך עולה מפרטי "תכנית הניסור" שהגיעו לידי גלי צה"ל.

על פי הדיווח, ארגון "יש דין" שמייצג את בעל הקרקע הפלסטיני הודיע שידרוש ערבויות לקיום התכנית במהירות ללא דחיה נוספת, זאת לאחר שלטענת הארגון המדינה הציגה במקרה זה היסטוריה רצופה של התעלמות מבית המשפט ואי כיבוד התחייבויות.

כמו ביום שלישי גם הבוקר התייצבו אנשי משרד הביטחון בשכונת האולפנה בבית אל כדי לבצע את הפינוי השני משכונת האולפנה - פינוי 17 המשפחות שנותרו באזור. 

הפינוי הראשון החל בשעה 09:00 והשני יחל בשעה 12:00 - כאשר כולם אמורים להיות מגורשים מבתיהם ולהיות על המשאיות עד 14:00 וב-15:00 לעשות את הדרך לכיוון הקרווילות.

לפי הערכת המצב הקרווילות יהיו מוכנות רק בשעה 15:00, ולכן ייעשה מאמץ שכל הציוד יהיה על המשאיות עד שעה זו ואז מיד יפרקו אותו בקרווילות.

בשכונה מציינים כי רוב המשפחות הללו הן המשפחות המבוגרות יותר ולהן מספר רב יותר של ילדים, חלקם בוגרים והגדול שבהם בן 20. הן יגורשו לאתר הקרוואנים המרוחקים יותר בשכונה החדשה שכונת "בני האולפנה", ולהם מסופקים קרואנים בני 90 מ"ר ולא 60 מ"ר.