קדימות בהשתלת איברים גם לתורם חי

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק השתלת אברים. הצעת החוק באה לאפשר לוועדת ההיגוי לקבוע קדימות בהשתלת אברים.

חזקי ברוך , י"ג בתמוז תשע"ב

חקר תאי הגזע והמוח
חקר תאי הגזע והמוח
פלאש 90

מליאת הכנסת אישרה היום (שלישי) בקריאה ראשונה את הצעת חוק השתלת אברים של הח"כים זהבה גלאון (מרצ) וחיים כץ (הליכוד).

הצעת החוק באה לאפשר לוועדת ההיגוי לקבוע קדימות בהשתלת אברים גם לתורם חי שתרם בין לנתרם מסוים ובין שלא לנתרם מסוים, ולא להגביל סמכות זו רק לתורמים חיים שביקשו לתרום אבר לנתרם לא מסוים.

ח"כ זהבה גלאון הציגה את הצעת החוק: "מדובר בחוק שנחקק בשנת 2008 וניתנת על פיו קדימות לתורם חי שתרם לאדם זר. התיקון שח"כ כץ ואנוכי מבקשים לתקן הוא שוועדת ההיגוי הקבועה בחוק המקורי תשקול גם כל תרומה של אדם שתרם בחייו בין אם לנתרם מסוים ובין אם לא לנתרם מסוים. פונים אלינו אנשים שתרמו אברים בעודם בחיים לבן משפחה, מתוך מטרה להציל את חיי היקרים להם. זה לא נכון ולא הגיוני לייצר אבחנה בין התורמים החיים השונים".

המדינה לדברי ח"כ גלאון רוצה לעודד השתלות אברים ומגיע שגם תורם חי שנותן אבר לבן משפחה יזכה גם הוא לקדימות בקבלת תרומה.

בדיון שקיימה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות להכנת ההצעה לקריאה ראשונה, אמרה ח"כ גלאון: "אלה שתורמים מהחי עוברים תהליך כל כך קשה, ואין הבדל בסבל בין אלה שתרמו לאדם זר לאלה שתרמו לבן משפחה". גלאון הדגישה כי הצעת החוק זוכה לתמיכת הממשלה.

יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ: "מאות חולים בישראל ממתינים ברגע זה ממש לתרומת איבר והצעת החוק שהגשנו עשויה לעודד בני משפחה להירתם ולתרום. בהמשך תהליך החקיקה נדון בהחלת ההטבה על תורמים לבני משפחה בשנים עברו".

8 ח"כים תמכו בהצעה בקריאה הראשונה ללא מתנגדים. ההצעה תדון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.