עזר מציון תוכל לקבל פרטים ממרשם האוכלוסין

"התיקון עשוי לקצר את תהליך הנגישות בין התורם לחולה ובכך להציל חיים", אמרה היועצת המשפטית של "אגודת עזר מציון" עו"ד אסתר היימן.

חיים לב , י"ג בתמוז תשע"ב

גיבוי כלכלי לאיסוף התרומות
גיבוי כלכלי לאיסוף התרומות
פלאש 90

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום תיקון לצו הגנת הפרטיות. התיקון יאפשר העברת נתונים ממרשם האוכלוסין לוועידת התביעות ולגופים המנהלים מאגר מידע למרשם תורמי מח עצם.

חלקו הראשון של התיקון מסמיך את ראש רשות האוכלוסין להעביר לוועידת התביעות נתונים על ניצולי שואה הזכאים לקבלת קצבה מממשלת גרמניה, כהוכחה על היותם בחיים.

על פי הסכם שנחתם בין ממשלת ישראל לממשלת גרמניה, משולמת קצבה לניצולי שואה אשר שהו במחנות ובגטאות. הקצבה המועברת לניצולים, שולמה לכארבעים אלף ניצולים ומשולמת כיום לכעשרים ושניים אלף. אחד מתנאי קבלת הקצבה, ניצולי השואה נדרשים לחתום על הצהרה שהינם עודם בחיים, אחת לשנה.

מטרת התיקון נועדה לחסוך מניצולי השואה לפנות בכל שנה לנוטריון לקבלת האישור, פנייה הכרוכה בתשלום מכיסם הפרטי. האישור על היותם של ניצולי השואה בחיים, יועבר ממרשם האוכלוסין באמצעות ועידת התביעות, אל ממשלת גרמניה. חלקו השני של התיקון יתיר העברת כתובתו של תורם שנמצא מתאים לתרום מח עצם ממרשם האוכלוסין לגופים המנהלים מאגרי מידע למרשם תורמי מח עצם.

היועצת המשפטית של "אגודת עזר מציון" עו"ד אסתר היימן הסבירה כי אנשים המצטרפים למאגר תרומת מח עצם, נותנים את הסכמתם שיצרו איתם קשר, במידה וימצאו מתאימים לתרומה. אולם, במקרים רבים בחלוף מס' שנים, הם מתקשים לאתר את התורמים הפוטנציאליים. מה שעלול לעכב את ביצוע ההליך. לדבריה "התזמון במקרים האלה, הוא לא אחת קריטי לחייהם של החולים. התיקון עשוי לקצר את תהליך הנגישות בין התורם לחולה ובכך להציל חיים".

להמחשת דבריה סיפרה עו"ד היימן כי במבצע התרמת מח עצם שנערך לאחרונה בישראל, נאספו כ-13,000 דגימות. בין הדגימות שנאספו, נמצאה דגימה מתאימה ליוסף קריחלי ז"ל, שהיה בין מובילי הקמפיין לאיסוף התרומות. אולם למרבה הצער, החולה נפטר ביום המבצע. כאמור, הועדה אישרה את התיקון לצו.