מסקנות לוי: מותר להתיישב בכל יהודה ושומרון

השופט אדמונד לוי הגיש ליועמ"ש את מסקנות דו"ח המאחזים שלו - לישראל מותר להתיישב ע"פ הדין הבינלאומי בכל יו"ש. פיצוי במקום פינוי.

שמעון כהן , י"ד בתמוז תשע"ב

השופט אדמונד לוי
השופט אדמונד לוי
בית המשפט

יו"ר הועדה שזכתה לכינוי 'ועדת המאחזים', שופט בית המשפט העליון בדימוס, אדמונד לוי, קובע במסקנות הדו"ח עליו עמלה הועדה בחודשים האחרונים כי לישראל הזכות להתיישב בכל רחבי יהודה ושומרון, כך על פי המשפט הבינלאומי.

השופט לוי מוסיף ומדגיש בדו"ח כי זכותה של ישראל להתיישב בשטחים שבידיה על פי ההסכמים עם הרשות הפלשתינית. כך על פי דיווח ב'ישראל היום'.

את ממצאי הדו"ח העביר השופט לוי לבחינתו של היועץ המשפטי לממשלה, עו"ד יהודה ויינשטיין.

"בתום בחינת עבודה הוועדה ובהתחשב בדברים שנשמעו, המסקנה הבסיסית היא שמנקודת המבט של המשפט הבינלאומי אין דיני 'הכיבוש' חלים בנסיבות ההיסטוריות והמשפטיות המיוחדות של הנוכחות הישראלית ביהודה ושומרון במשך עשרות שנים. כמו כן, אמנת ז'נבה הרביעית בעניין העברת אוכלוסייה אינן חלות ולא נועדה לחול לגבי התיישבות דוגמת זו של ישראל ביו"ש", מצטט העיתון מתוך הדו"ח.

עם זאת צוין בדו"ח כי "ללא אישור הממשלה, הוקמו עשרות שכונות חדשות, לעיתים ללא קיומו של קשר קרקעי רצוף עם יישובי האם, ואף מחוץ לתחום השיפוט שנקבע לו. תופעה נרחבת זו דרשה מימון רב ולכן הוועדה מתקשה להאמין כי נעלמה מעיניהם של שרי הממשלה ואלה שעמדו בראשה".

הועדה קובעת כי במקרה שנבנו ישובים המוגדרים כבלתי מורשים על אדמות מדינה או אדמות שנרכשו ע"י ישראלים, בסיוע של גורמים ממלכתיים, הרי שאין מקום להרוס ולפנות את הישובים ומהלך כזה אינו מעשי. משום כך יש למצוא חלופות בדמות פיצוי לבעלי הקרקע. הועדה קובעת שהמדינה עצמה הובילה למציאות הנוכחית ועל כן אין מקום לבצע הרס בישובים.

הועדה מסכמת וממליצה לממשלה להבהיר את מדיניותה בשאלת ההתיישבות הישראלית ביו"ש כדי למנוע פרשנות של החלטותיה; יישוב חדש יוקם רק לאחר שהממשלה או ועדת שרים שהוסמכה החליטה על כך; והרחבתו של יישוב אל מחוץ לתחום השיפוט טעונה החלטה של שר הביטחון או ועדת שרים לענייני התיישבות, וזאת בידיעת ראש הממשלה.

ועדת לוי ממליצה עוד כי כדי למנוע אי ודאות וכדי לקדם היציבות, מוצע שישראלים ופלשתינים ירשמו את זכויותיהם בקרקעות בתוך תקופת זמן מוגדרת, שבין ארבע לחמש שנים. בסופה מי שלא יבצע את הרישום יאבד את זכויותיו.

כאמור, מסקנות הועדה הועברו לבחינתו של היועץ המשפטי לממשלה ובהמשך יוגשו לראש הממשלה לקבלת החלטות ברוח הדו"ח.