אייכל: הגירעון האמיתי: יותר מ-4%

רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, מציין כי תוואי הגירעון עד עתה מלמד כי העלאת מיסים כמעט בלתי נמנעת.

שלמה פיוטרקובסקי , י"ח בתמוז תשע"ב

כסף מנופח בסטרואידים
כסף מנופח בסטרואידים
רשות המיסים

רון אייכל, כלכלן ואסטרטג ראשי במיטב בית השקעות, מציין בסקירתו השבועית, כי מסיכום פעילות הממשלה בחודש יוני מתברר כי גם חודש זה לא הביא בשורות משמחות בכל האמור לגירעון הממשלתי ובדומה לחודשים קודמים נמשכת מגמת הגידול בגרעון.

"בחודש הנדון, הסתכם גרעון הממשלה בסך של 5.4 מיליארד ש"ח. חשוב לציין כי חודשי יוני ידועים בכך שהגירעון בהם הוא גבוה, מפאת תשלום דמי הבראה בסקטור הציבורי. עם זאת, בעשור האחרון הגירעון הממוצע עמד על 4.7 מיליארד ש"ח. השנה היה פער לרעה של כ-0.7 מיליארד ש"ח בין המצוי לרצוי", מוסיף אייכל.

לדבריו, "מראשית השנה, הגיע הגירעון לכדי 9.7 מיליארד ש"ח. גירעון זה, כידוע, מכיל בתוכו הכנסות חד-פעמיות (מס על דיבידנדים) שנתקבלו בינואר, בהיקף של 3.7 מיליארד ש"ח. כלומר, ללא הכנסות אילו היה מגיע הגירעון המצטבר לכדי 13.4 מיליארד ש"ח. כל זאת, כאשר היעד הרשמי לשנה הנוכחית עמוד על 2% מהתוצר (18.3 מיליארד ש"ח)".

אייכל מציין כי ב- 12 חודשים האחרונים הסתכם הגרעון בכ-33.1 מיליארד שקלים שמהווים כ-3.7% מהתוצר המקומי גולמי אם נשמיט את ההכנסות החד-פעמיות אזי הגיע הגירעון לכדי 36.8 מיליארד ש"ח, שהם 4.1% מהתוצר – זהו תוואי הגירעון הממשלתי האמיתי.

אייכל מוסיף, כי סך ההכנסות ממיסים בחודש יוני הסתכמו בכ-16.4 מיליארד ש"ח. ביוני 2011 עמד סך הגבייה על 15.4 מיליארד שקלים, בהחלט חדשה נאה לעומת נתוני הכנסות המדינה שדווחו בחודשים פברואר עד מאי השנה. לשם המחשה, הכנסות המדינה במאי היו נמוכות ב-3.8% מאשר בחודש המקביל לפני שנה (בניכוי אינפלציה). למעשה, חודש יוני הוא הראשון מתחילת השנה בו הגבייה בפועל עלתה על יעד גביה, בסכום של כ- 1.2 מיליארד ש"ח. העלייה בהכנסות ממיסים ישירים הסתכמה ב-6.1% וממיסים עקיפים ב-5.6% לעומת יוני אשתקד.

יחד עם זאת, במחצית הראשונה של 2012 נרשם מחסור בגביה בהיקף של כ-2.9 מיליארד ש"ח, לעומת תחזית גביית המיסים.

ל"הערכתנו, העובדה כי הממשלה מתנהלת עם תוואי גירעון הגבוה מ-4% היא בעייתית מאוד, בוודאי כאשר לא רואים את האור בקצה המנהרה, בכל האמור לאירופה (וגם ב-IMF הפחיתו את תחזית הצמיחה לארה"ב). יתר על כן, העלאת יעד הגירעון ל-2013 לא פותרת במלואה את בעיית הגירעון העודף מעבר ליעד (המרחק שבין 3% לכדי 4% ואולי מעט יותר מכך). את הפער (נניח כ-12 מיליארד ש"ח) תיאלץ הממשלה ככל הנראה לסגור באמצעות עלייה בהכנסות, דהיינו מסים, שהרי לא ניתן לעשות זאת רק באמצעות קיצוץ בהוצאות", קובע אייכל לבסוף.