'סכנה גדולה לגעת בטהרת בני הישיבות הקדושות'

במכתב ב'יתד' כתב הרב קנייבסקי כי "כל זכות קיום כלל ישראל הוא בזכות אותם בני תורה הקדושה שאין להם בעולמם חוץ מד' אמות של הלכה".

חיים לב , כ' בתמוז תשע"ב

הרב קנייבסקי
הרב קנייבסקי
פלאש 90

מצעד מכתבי המחאה של מנהיגי הציבור החרדי בגנות מסקנות פלסנר הולך ומחריף.

בעמוד השער של עיתון 'יתד נאמן', התפרסם הבוקר (ג') מכתב חריף וכאוב של אחד ממנהיגי הפלג הליטאי, הרב חיים קנייבסקי, נגד החלופה לחוק טל המתגבשת בימים אלו על שולחנם של השר יעלון וח"כ פלסנר.

"שמועה שמעתי ורעדה אחזתני ותכסני פלצות על אשר באים לחוקק חוקים ולנגוע בציפור נפשם של כלל ישראל בפך השמן הטהור ה"ה בני הישיבות הקדושות ואברכי הכוללים", כותב הרב.

"הזהרו על נפשכם ועל קיומכם תדעו נאמנה שכל זכות קיום כלל ישראל הוא בזכות אותם בני תורה הקדושה שאין להם בעולמם חוץ מד' אמות של הלכה והדבר הזה היה פשוט וברור לכל יהודי מעת היותנו לגוי שסכנה גדולה לגעת בטהרתם של בני הישיבות הקדושות ולהכניס בהם ח"ו מחשבות זרות", הוסיף הרב.

לדברי הרב, "חובה על כל אשר בידו למחות להתריע ולהמריץ ולעודד את בני התורה ולא להפך חס ושלום ובנפשנו הדבר הזה".