תמריצים להעסקת ישראלים בחקלאות

משרד החקלאות מעודד העסקת עובדים ישראלים בחקלאות באמצעות תמריצים כספיים. היקף התמריצים לשנת 2012 יעמוד על כ- 8.5 מיליון ₪.

שלמה פיוטרקובסקי , כ"ה בתמוז תשע"ב

חקלאים
חקלאים
פלאש 90

על מנת להתגבר על החוסר התמידי בעובדים בחקלאות יזם משרד החקלאות תוכנית שמטרתה להביא לשילובם של עובדים ישראלים בחקלאות, ולהגדיל את מספר העובדים הישראלים המועסקים בה.

במסגרת התוכנית יעניק משרד החקלאות למעסיקים שיעסיקו עובדים ישראליים חדשים במשקם תמריץ כספי בהיקף שנתי כולל של 8.4 מיליון ₪.

במשרד החקלאות מקווים כי התוכנית תגביר את המוטיבציה של חקלאים לקלוט עובדים ישראלים. על פי הערכת המשרד, בעקבות התמריץ, עד סוף השנה יועסקו כ- 200 עובדים ישראליים בחקלאות.

על פי התוכנית, התמריץ למשק בגין כל עובד ישראלי חדש יעמוד על 1,000 ₪ לחודש, עד לסך כולל של עד 30,000 ₪ על פני 3 שנים. על מנת לזכות בתמריץ יצטרך החקלאי להעסיק את העובד הישראלי החדש למשך תקופה של 4 חודשים רצופים לפחות בשנה, וב- 80% חלקיות משרה לפחות.

על פי נתוני המשרד, הפוטנציאל להעסקת עובדים ישראליים בחקלאות הינו גדול. לשם המחשה, רק על מנת לגדל את הסלט שלנו זקוקים לכ- 6,000 עובדים בשנה (עגבניות כ- 2,500 עובדים, מלפפונים כ- 700 עובדים, פלפל כ- 2,000 עובדים, בצל כ- 100 עובדים, חסה כ- 300 עובדים, גזר כ- 30 עובדים ואבוקדו כ- 250 עובדים).

שרת החקלאות ופיתוח הכפר, אורית נוקד, ציינה כי "אסור להשלים עם המצב הקיים ולוותר על שילובם של ישראלים בחקלאות. זוהי אינה גזרת גורל. אני מאמינה כי על ידי מתן תמריצים אמיתיים נוכל לשלב עוד עובדים ישראלים רבים בענפי החקלאות ולהקטין את התלות בעובדים זרים".

מנהלת האגף לתכנון כלכלי ברשות לתכנון במשרד החקלאות, ד"ר תניב רופא, הוסיפה כי "התמרוץ נועד לאפשר יצירת תנאים לכניסת ישראלים לענף, ומטרתו לעודד ישראלים לעבוד בחקלאות בעבודות הנדרשות בענף. במסגרת התוכנית יינתן תמריץ לחקלאי בעל משק, הזכאי להיתרים לעובדים זרים בחקלאות, וזאת על מנת להגביר את יכולת ההעסקה שלו של עובדים ישראלים".